revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1990, číslo 7

Ivan Hoffman
NIŤ SOLIDARITY

Môj príhovor k vám sa bude odvíjať od udalosti, ktorá sa stala 18. januára 1987. V ten deň, na ktorý pripadlo desiate výročie zrodu československej občianskej iniciatívy Charta 77, sa v tomto vašom meste stretli Česi a Slováci zo všetkých kútov Európy, aby boli svedkami udelenia Ceny slobody dramatikovi Václavovi Havlovi a Ceny Jana Palacha spisovateľovi Milanovi Šimečkovi.
>> viac textu


Milan Šimečka
(6.3.1930 – 24.9.1990)

DVE ESEJE
Dve eseje Milana Šimečku sú poslednými z dlhého radu esejí, ktoré za svoj život napísal. Mal ich čítať na univerzitách v Amerike počas mesačného turné plánovaného na október. Veľmi sa na túto prvú veľkú cestu do zahraničia po dvadsiatich rokoch tešil. Zomrel týždeň pred ňou.
>> viac textu


Jozef Kelemen
O EXPERTOCH, LAIKOCH, VEREJNOSTI A NOVEJ VEDE

Klamali by sme sami seba, keby sme si nahovárali, že dôvera občana vo vedu, alebo v expertov, stelesňujúcich jej prítomnosť v živote spoločnosti, rastie. Vôbec nie. Táto dôvera je nepriamo úmerná rozsahu a hĺbke ekologickej kalamity, miere ohrozenia človeka v jeho niekdajšom prirodzenom prírodnom a sociálnom prostredí, i rozbujnelosti latentnej intelektuálnej a morálnej krízy jednotlivca aj spoločnosti. Strojcami a aj obeťami tohoto stavu sú vedci (najmä prírodovedných odborov), inžinieri, experti...
>> viac textu


Viačeslav Čerepanov
BOL TU UŽ FAŠIZMUS, STALINIZMUS A SVET SA DOZVIE AJ O VÁS

Štyridsaťročný litovský novinár Viačeslav Čerepanov strávil v sovietskych väzniciach a lágroch dvanásť rokov. Prvýkrát sedel ako sedemnásťročný za protest proti okupácii Československa v roku 1968. Druhýkrát mu väzenie hrozilo, keď roku 1979 litovskí disidenti verejne odsúdili pakt Molotov–Ribbentrop. Vtedy sa rozhodol, že sa pokúsi pred súdom ujsť. Podľa tajných máp sa mu zázrakom podarilo dostať cez sovietsko-fínsku hranicu.
>> viac textu

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Hoffman
Niť solidarity

s. 3

Milan Šimečka
Dve eseje

s. 7

Ivan Kamenec
Pokus o zaradenie
s. 21

Tomaž Šalamun
Poker v chaose sveta
s. 35

Richard Rorty
Veda ako solidarita
s. 43

Zdeněk Eis
Tatarka českýma očima
s. 57

Dominik Tatarka
Sám proti noci
s. 68

Ludvík Vaculík
Divný Franta
s. 74

Johano Strasser
Žiť bez utópie
s. 79

Jules Romains
Priateľstvá a stretnutia
s. 88

Hľadanie nezvestného básnika
(básne Ivana Blatného)
s. 101

Jozef Kelemen
O expertoch, laikoch, verejnosti a novej vede

s. 109

Viačeslav Čerepanov
Bol tu fašizmus, stalinizmus a svet sa dozvie aj o vás

s. 117

Alec Reid
Niečo o Samovi
s. 123

Samuel Beckett
Katastrofa, O čo ide (hry)
s. 129

RECENZIE – POZNÁMKY
Miloš Žiak
Karel Kaplan: Pravda o Československu 1945–1948
s. 142

Jiří Olič
Smírčí kameny Vladimíra Preclíka
s. 142

Martin Kasarda
Egon Bondy: Nesmrtelná dívka
s. 143

Oleg Pastier
Egon Bondy: Čas spíše chmurný
s. 145

Martin Šimečka
Pavel Hrúz: Chliev a hry
s. 145

Pavel Matejovič
F. A. Hayek: Cesta do otroctví
s. 146

Alma Münzová
Jutta Ditfurth: Snívať, bojovať, uskutočňovať
s. 148

Jiří Blažek
Inventarizace ztrát
s. 150

György Spiró
Krajinka po bitke
s. 152

Karol Chmel
Quorum
s. 155

Vydavateľstvo Archa pripravuje
s. 157

Vladimír Kokolia
Několik mnemotechnických pomůcek ke kreslení
s. 159


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.