revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1991, číslo 10

Dušan Mitana
Keď kvitli šibenice

(balada)

1. Mladý Socha sa 13. marca 1989 dozvedel (z dobre informovaných zdrojov, ktoré nechcú byť menované), že jeho otec naozaj bojoval v Slovenskom národnom povstaní. Zaslúžilý člen KSČ starý Socha však nevelil partizánskemu odriadu, ale pohotovostnému oddielu Hlinkovej gardy. >> viac textu

c
ŠESŤ OTÁZOK PRE DUŠANA MITANU
Dušan Mitana: Ak sa nemýlim, podľa literárnych kritikov je román v permanentnej kríze hádam už odvtedy, ako vznikol. Nie som teoretik, preto sa ani nepokúšam definovať, čo je to vlastne „román“. Toľko ráz ho už zaživa pochovávali, že by mal byť večný. O večnosti však vieme svoje – pretože román, rovnako ako Vesmír, raz vznikol (Big-bang?) nevyhnutne musí raz zaniknúť. Možno žijeme práve v čase konca nielen románu, ale celej jednej epochy, ktorá bola érou judaisticko-helenisticko-kresťanskej civilizácie. (Tzv. západnej, ktorej produktom je aj román.) Ak bolo na počiatku Slovo, logika mi našepkáva, na konci musí byť tiež Slovo. >> viac textu

c
Štefan Semjan
Nedal som ti ranu

Základní údaje o knize jsou uvedeny v tiráži: Autorem básní je Štefan Semjan, ilustrace vytvořil Laco Teren, typografii Ivan Csudai a knížku vytiskl Peter Eliáš. Náklad 50 kusov, 1990.
Místo vydání není uvedeno, strany nečíslované.
Jedná se o vydání bibliofilské, pečlivé typografickou úpravou i způsobem tisku. Ilustrace vhodně doplňují text. Kniha má červenou koženou vazbu zdobenou zlaceným slepotiskem.
Tisk sám o sobe považuji za nejzdařilejší slovenskou bibliofilii minulého roku, ale jeho význam je o to vetší, že je iniciátorský a zásadní v právě se definující slovenské postmodernistické kultuře. >> viac textu

c
Andrej Blatnik
Kjótó

„Pitie čaju,“ povedal Jay, „je umenie, ktoré sa musíme učiť celé roky, ak nie celé desaťročia.“
Pozreli sme sa na seba. Tieto slová sme prijali celkom dobre, mali sme pocit, že nikto nebude protirečiť. Stískali sme v dlaniach svoje porcelánové šálky.
Odrazu sa odkiaľsi zozadu ozvalo zdvorilé zakašlanie. Obzreli sme sa, aj keď sme sa, samozrejme, nemuseli. Bol to Sam – kto iný.
„Prepáčte,“ začal slušne, „povedali ste – celé roky? Lenže ja,“ rozpačito a neisto sa usmial, „ja budem v Kjóte už len týždeň. Nie, ešte menej. V podstate len päť dní.“
Tak potom nikdy nebudeš vedieť piť čaj, pomysleli sme si. >> viac textu

c
36 x podľa Prousta
Odpovedá výtvarník Ivan Csudai

1.   Čo je pre vás vrcholom mravnej biedy?
Plagiátorstvo.
2.   Kde by ste chceli žiť?
Vo svojom prostredí.
3.   Aký je váš ideál pozemského života?
Stereotypný.
4.   Ktoré chyby sú vo vašich očiach najznesiteľnejšie?
Tie moje.
5.   A najneznesiteľnejšie?
Tie moje.
>> viac textu

 

Obálka čísla: Konrad Becker


Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Abraham Moles
Umělec a intelektuál ve valící se společnosti
s. 3

Viedenský expresionizmus
s. 22

Dušan Mitana
Keď kvitli šibenice

s. 47
c
Šesť otázok pre Dušana Mitanu
s. 50
c
Štefan Semjan
Nedal som ti ranu

s. 56
c
Andrej Blatnik
Kjótó

s. 59
c
Joyce Mansourová
Trhliny
s. 69
c
Jindřich Chalupecký
Konec lehkomyslnosti
s. 76
c
Patablok
s. 82
c
ANKETA 1991
s. 114
c
Ivan Diviš
Nevyhnutelná solidarita
s. 127
c
RECENZIE – POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Most nad Léte – Ján Johanides: Previesť cez most
s. 131
c
Martin Kasarda
A. B... Z – Egon Bondy: Invalidní sourozenci
s. 132
c
Jiří Blažek
Zbabělci... – Josef Škvorecký: Zbabělci
s. 133
c
Tomáš Hrivnák
Plač a škrípanie zubami
s. 135
c
Oleg Pastier
Na okraj
s. 136
c
Skelety a silhouety
Jiří Olič: Čuk a Gek
s. 137
c
36 x podľa Prousta
Ivan Csudai

s. 138
c
Slawomir Moržek
Jakmile nás mlátí
s. 139
c
Amnesty International – december 1991
s. 141
c
J. M. Bocheňski
Stručný slovník filozofických povier
s. 143
c 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.