revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 1991, číslo 8

Jorge Luis Borges
Strážca kníh

Tam sú
Záhrady, chrámy a zdôvodnenia chrámov,
Číra hudba a číre slová,
Šesťdesiatštyri hexagramov,
Obrady – jediné poznanie,
Ktoré odkrývajú ľuďom Nebesá,
Uctievanie vládcu,
Ktorého pokoj odrážal svet, jeho zrkadlo,
V šťastí, že polia prinášali úrodu
A vodné toky zachovávali svoje korytá,
Ranený jednorožec navracajúci sa
Ako zvestovateľ konca,
Tajomné večné zákony,
Zvuk sveta,
Všetky nie veci alebo spomienky na ne
Sú v knihách, ktoré opatrujem vo veži.
>> viac textu
 

c
Dušan Dušek
Poviedky

1. máj 1977
A len čo sme vystúpili z električky, už nám vyhrávala muzika, letela do výšky spolu s holubmi a hrdličkami, ktoré sa splašili pri zrážke dvoch áut, no dychovka hrala ďalej, chlapi v modrých uniformách poslúchali dirigenta s paličkou, na diaľku sa nedalo rozoznať, či sú to hasiči alebo železničiari, aj tak na tom nezáležalo, hrali v tempe, mali dosť pary aj ohňa, na trúbkach a trombónoch poskakovali zlaté prasiatka, takisto aj na činelách, ale ešte krajšie na obrovskom heligóne, vzápätí nám išiel trolejbus, prestúpili sme,
>> viac textu 

c
-mk-
Jeho udalosti
Marián Hatala: Moje udalosti
(PmD – Poézia mimo domov, Mníchov 1990)

Túto zbierku si prečítate za cca 25 minút a zabudnute na ňu asi dva až dvestodvadsaťdvakrát rýchlejšie. Jedinou pozoruhodnou udalosťou Mariána Hatalu je to, že jeho kniha je prvou slovenskou zbierkou básní v 134 člennom rade PmD. Ostatné poznáte – zlo sú všetci a hlavne bolšáni, dobro sú ja (a ty) a odporcovia bolšánov. Občianska lyrika vrcholí v selankoidoch ospevujúcich 17. november. Tieto verše chápem len v denníku tej-ktorej politickej strany, ktorá si svoje myslenie potrebuje rozpísať cez dušu jedinca do viacerých riadkov, o ktorých sa domnieva, že sú to verše. Stačí.

c
36 x podľa Prousta
Odpovedá maliar Martin Knut

1.   Čo je pre vás vrcholom mravnej biedy?
Byť pavúkom, pretože ten zostáva v rovine bytia neobdarený vývojom už hádam 20 miliónov rokov.
2.   Kde by ste chceli žiť?
Všade tam, kde sa dá žiť.
3.   Aký je váš ideál pozemského života?
Ako dieťa som chcel byť prezidentom, aby som každý deň jedol koláče.
4.   Ktoré chyby sú vo vašich očiach najznesiteľnejšie?
Mať pomer s každodennosťou.
>> viac textu 

 

 

 

Obálka čísla: Z knihy: Knižný drevorez v ľudovej tradícii

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Jorge Luis Borges
Strážca kníh

s. 3

Jorge Luis Borges
Myšlienky
s. 5
c
Willis Barnstone
Třináct otázek: Rozhovor s Jorge Luis Borgesem
s. 9
c
Róbert Gál
Existenciály
s. 24
c
Zbyněk Hejda
Verše
s. 26
c
Witold Gombrowicz
Denník
s. 29
c
Marián Milčák
Vkladanie pod jazyk
s. 45
c
Česko-slovensko-latinsko-americký rozhovor
(s Enriquem Buttim)
s. 47
c
Enrique Butti
Chiaroscuro
s. 52
c
Dušan Dušek
Poviedky

s. 63
c
Zdeněk Urbánek
Dva
s. 69
c
Danilo Kiš
Červené známky s podobizňou Lenina
s. 106
c
Pierre Cabanne
Rozhovor s Marcelom Duchampom (pokračovanie)
s. 116
c
Oleg Pastier
Z histórie bratislavského samizdatu
s. 135
c
RECENZIE – POZNÁMKY
Marián Milčák
Tabu vnútornej drámy – Taťjana Lehenová: Cigánsky tábor
s. 143
c
Martin Kasarda
Niekoľko javov a zjavení – William S. Burroughs: Teplouš, Dopisy o Yage
s. 144
c
Jiří Blažek
Adina Mandlová: Dneska už se tomu směju
s. 145
c
-mk-
Jeho udalosti – Marián Hatala: Moje udalosti
s. 146
c
Ľudovít Kossár
Cesty európskej kultúry
s. 147
c
Skelety a silhouety
Jiří Olič: Další Škvoreckého pansofie
s. 148
c
36 x podľa Prousta
Martin Knut

s. 149
c
Časopisecký monitor
Naglos
s. 151
c
Slawomir Mrožek
Hloupost a lež
s. 152
c 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.