revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1992, číslo 1

36 x podľa Prousta
Odpovedá spisovateľ Ivan Kadlečík

1. Čo je pre vás vrcholom mravnej biedy?
Človek.

2. Kde by ste chceli žiť?
Vo svojej pracovni.

3. Aký je váš ideál pozemského života?
Byť človekom.

4. Ktoré chyby sú vo vašich očiach najznesiteľnejšie? Ženy.

5. A najneznesiteľnejšie?
Ženy.

6. Ktorú historickú postavu máte v najväčšej obľube?
Hamlet.

7. Ktoré hrdinky skutočného života obdivujete najviac?
Okolo tridsaťročné.

8. A ktorú hrdinku imaginárnu?
Nemôžem ju menovať, aby neboli klebety. Je vydatá.

9. Váš najmilší maliar?
Zima.

10. Vyvolený hudobník?
Ticho.

11. Ktoré vlastnosti si naj viac ceníte u muža?
Originálne.

12. U ženy?
Originálne.

13. Čím sa zaoberáte najradšej?
Vlastným bytím.

14. Kým by ste chceli byť?
Slovenským spisovateľom.

15. Ktorá je podstatná vlastnosť vašej povahy?
Každá.

16. Čo si najviac ceníte u priateľov?
Že ich je málo.

17. Čo najmenej?
Že ich je veľa.

18. Aký je váš sen o šťastí?
Dozvedieť sa, čo to je.

19. Čo je pre vás najvyššou strasťou?
Ja.

20. Keby ste neboli tým, čím ste, aké povolanie by ste si rád zvolili?
Rád by som do hory nosil Nobelovu cenu za literatúru.

21. Ktorej farbe dávate prednosť?
Aká nejestvuje.

22. Ktorý kvet máte najradšej?
Dočervena rozkvitnuté víno, vodka belavá.

23. S ktorým vtákom najviac sympatizujete?
So svojím.

24. Vaši najmilší spisovatelia?
Ježiš Kristus.

25. Vaši najmilší básnici?
Ježiš Kristus.

26. Váš hrdina?
Ježiš Kristus.

27. Vaši hrdinovia konkrétneho života?
Nemôžem ho menovať, aby neboli klebety. Je ženatý.

28. Vaše historické hrdinky?
Ofélia.

29. Čo v človeku nenávidíte najsilnejšie?
Blbosť.

30. Ktoré historické charaktery sa vám najviac protivia?
Blbci.

31. Ktorý vojnový čin najviac obdivujete?
Zbabelý útek.

32. Akú politickú reformu by ste želali svetu?
Vynález alkoholu, keby sa to už nebolo stalo.

33. Ktorým prirodzeným talentom by ste chceli byť obdarovaný?
Poznať pravdu.

34. Ako by ste chceli zomrieť?
Dôstojne, t. j. veselo.

35. Váš súčasný stav?
Umieranie.

36. Vaše heslo?
Also sprach Zarathustra: Nikomu nič nevysvetľuj.

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil Cioran
Je démon skeptik?
s. 3

Anna Wágnerová
Geniální vystoupení
s. 8

Jan Tomkowski
Infernus
s. 13

Mladá americká poézia
s. 32

Armand Bitoun
Aubrey Beardsley a homosexuální estetismus
s. 39

Z intímnych zápiskov Rogera Vaillanda
s. 47

Marek Nekula
Bez názvu
s. 75

Na posiedke s čertom
(rozhovor s Martinom Kasardom)
s. 81

Mladá tvorba: Barbara Pribylincová, Jana Beňová
s. 88

Archív
Peter Fidelius: O totalitním myšlení
s. 94

Ivan Diviš
Trest smrti

s. 103

RECENZIE – POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Jaspers a my – Karl Jaspers: Otázka viny s. 107

Braňo Just
Nutkaví neurotici v austrálskych pralesoch – Sigmund Freud: Totem a tabu
s. 107

Jiří Blažek
Češi, Němci, odsun
s. 109

Marek Oramus
Jozef K. na pulte – Martin Harníček: Maso
s. 110

Oleg Pastier
Na okraj
s. 113

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Ruxak chaosu
s. 112

36 x podľa Prousta
Ivan Kadlečík

s. 115

Slawomir Mrožek
Vyznání Honzíkovi
s. 117

Amnesty International január 1992
s. 119

J. M. Bocheňski
Stručný slovník filozofických povier
s. 121

Obsah ročníka 1991
s. 141


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.