revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1992, číslo 2

David Albahari
Dotkni sa mi kolena

Počúvaj ma dobre, povedala, chcem, aby si ma dobre počúval.
Počúvam ťa, povedal som.
Keď ti poviem, aby si zatvoril oči, chcem, aby si zatvoril oči a aby si ich už neotával. Otvoríš ich až keď ti poviem, že ich máš otvoriť. Je ti to jasné? To poznám, povedal som, čítal som to u Valéryho.
Jebeš Valéryho, povedala, a jebeš aj celý svet, ak si myslíš, že celý svet je napchatý v knihách. Toto nie je Valéry, toto som ja.
Jasné, povedal som.
Zatvor oči, povedala.
Zatvoril som ich.
Mlčala.
Čo teraz? povedal som.
Neotváraj ich, povedala, neotváraj ich.
Načúval som: nepočul som nič. Potom som pocítil ľahký dotyk na chrbte ruky.
Je to moja ruka? spýtala sa.
Zaváhal som. Odkiaľ to mám vedieť?
Pokús sa to rozoznať, povedala.
Stisni ma, povedal som, potom to budem vedieť.
Nie, povedala, musíš to zistiť takto.
Znovu som pocítil dotyky, ale už to nebolo na chrbte ruky.
Tak, povedala, čo je to?
Plniace pero, povedal som.
Udrela ma po hlave, predpokladám, že napoly zovretou päsťou.
Zatvor oči, povedala, zatvor oči.
Ty si švihnutá, povedal som, vieš o tom?
Viem, povedala. Zatvor oči.
Druhý raz ma aspoň upozorni. Rád by som videl svoju smrť.
Začneme odznovu, povedala. Zatvoril si ich?
Dotyk, ak to bol dotyk, bol teraz celkom iný. Pocítil som ho na pleci, potom na koži na krku.
To nie je to čo predtým, povedal som. Toto je niečo iné.
Učíš sa, povedala.
Keď poviem nôž, povedal som, neudrieš ma?
Nie.
Nôž, povedal som.
Udrela ma päsťou.
Zatvor oči, povedala.
Vôbec som ich neotvoril.
Teraz pozor, povedala.
Sústredil som sa a čakal som bodnutie, ale dotyk sa zmenil na dlhý ťah po koži. Začal sa niekde pod bradou a skončil bohvie kde.
Mlčal som.
Čo je? spýtala sa.
Rozrezala si mi ústa, povedal som.
Rozrežem ti aj srdce.
Ty si blázon.
A ty?
Dotkni sa ma, povedal som. Dotkni sa ma ešte raz.
Dotkla sa mi kolena. Zdalo sa mi, že sa ma dotýka súčasne tisíc ihiel.
Čo odo mňa čakáš? povedal som.
Čakám, že vieš, povedala.
Ako to mám vedieť, povedal som, keď sa nesmiem pozerať?
Je to Valéry?
Nie.
V tom prípade, povedala, sa sústreď a niečo predsa len uvidíš. Znova som pocítil dotyk – na čele, potom na okraji nozdier – ale možno sa ma to už nedotýkala ona.
Čo vidíš? naliehala.
Vidím bránu, povedal som. Po chvíli som zopakoval: Vidím bránu. Mlčala.
A ty? povedal som. Čo vidíš ty?

Preložil Karol Chmel.

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Lubomír Martínek
Úkrok stranou
s. 3

Gabriel Levický
Dve básne
s. 28

Pro Helvetia na Slovensku
s. 29

Literatúra zo Švajčiarska
s. 32

Miroslav Červenka
Básne
s. 96

David Albahari
Dotkni sa mi kolena

s. 99

Archív
Nicolas Tertulian: Když se heideggerovská rozprava mění v politický postoj?
s. 102

Bronislaw Geremek
A čo so strednou Európou?
s. 113

Ivan Diviš
Euroamerická civilisace


RECENZIE – POZNÁMKY
Pavol Lukáč
Slúž iným

(Nikolaj Berďajev: Pramene a zmysel komunizmu)
s. 125

Pavel Matejovič
Kotolnícka odyssea

(Peter Pišťanek: Rivers of Babylon)
s. 126

Martin Kasarda
Fu, Fu a Fu – Ivan Wernisch
s. 128

Braňo Just
Perestrojka čiže prestrojenie
s. 129

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Stráta křištálového kusu
s. 130

-gp-
Časopisecký monitor: Revolver revue, Proglas
s. 131

-gp-
Knižný monitor
s. 131

Oleg Pastier
Na okraj
s. 132

36 x podľa Prousta
Pavel Hrúz
s. 133

Slawomir Mrožek
Osmy deň
s. 134

J. M. Bocheňski
Stručný slovník filozofických povier
s. 136


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.