revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 1

Emil M. Cioran
Dejiny a večnosť


Nechápem, aký ešte môže mať zmysel život v dejinách, hnanie sa za ideálmi, uvažovanie o kultúre alebo spoločenských problémoch. Kultúra a história ma už znudili; je pre mňa takmer nemožné zúčastňovať sa na pletkách a zvadách historického sveta, na dočasných ideáloch a ašpiráciách. História je niečo, čo treba prekročiť. Avšak prekročiť históriu môžeš len vtedy, keď minulosť, prítomnosť, či budúcnosť nemá pre teba nijaký význam, keď ti je ľahostajné, kedy a kde žiješ. Aký mám vlastne z toho úžitok, že žijem dnes a nie v Egypte pred štyritisíc rokmi? Sme obrovskí hlupáci, ak sa rozciťujeme nad osudmi ľudí, ktorí žili v dobách, ktoré nám nevyhovujú, v dobách, ktorým nebolo dané poznať kresťanstvo alebo objavy a vynálezy súčasnej vedy. Keby čas nebol nenávratný, vôbec by mi nebolo ľúto, keby som mal žiť v nejakej inej historickej epoche - veď predsa nijaká nie je lepšia než ktorákoľvek iná. Keďže neexistuje hierarchia postojov a životných koncepcií, pravdu majú všetci - a zároveň nikto. Historické obdobia predstavujú uzavreté formy života, ktoré sú presvedčené o svojom definitívnom charaktere dovtedy, kým dynamika a dialektika života v histórii nenájde iné formy, rovnako nedostatočné a ohraničené ako všetko, čo jestvuje pod slnkom. Celé dejiny sa mi vidia také prázdne, že ma až prekvapuje, že na svete môžu existovať ľudia, ktorí celý svoj život venovali záujmu o minulosť. Čo už môže byť zaujímavé na skúmaní ideálov iných dôb, ľudskej poverčivosti alebo kŕčov niekoľkých syfilitikov? Možno sú to naozaj veľké skutky ľudstva, ale mňa vôbec nezaujímajú. Vari nezažívam väčšiu rozkoš a ukojenie v kontemplácii o večnosti? Nie človek a história, ale človek a večnosť - to je jediný závažný vzťah v tomto svete, v ktorom už nestojí zato ani dýchať. Nikto nezavrhne dejiny z nejakého prelietavého rozmaru - deje sa tak na popud nesmiernych tragédií, ktoré tušia len nemnohí. Ľudia si myslia, že si len tak abstraktne uvažoval o histórii a zavrhol si ju vďaka kalkuláciám a reflexiám; zatiaľ však skutočným prameňom tejto negácie je ten najhlbší smútok. Vo chvíli, keď zavrhujem celú minulosť ľudstva, keď sa už nechcem zúčastňovať na historickom živote, v tej chvíli sa ocitám v pazúroch smrteľného smútku, bolestného a nepredstaviteľne mučivého. Je celkom možné, že tento smútok bol už vo mne dávno, utajený, skrytý - tieto myšlienky ho však zaktualizovali a zintenzívnili. Cítim v sebe horkosť smrti a ničoty, ktorá ma spaľuje ako rýchly ostrý jed. Som taký smutný, že nijaký aspekt tohoto sveta už pre mňa nemá cenu. Ako môžem rozprávať o kráse, ako by som mohol spletať estetické úvahy, keď som smutný, smrteľne smutný... Stratil som ďalšiu zložku existencie - krásu. A takto, človeče, postupne stratíš všetko...
Nechcem už vedieť o ničom. Keď prekračuješ históriu, získavaš nadvedomie, ktoré predstavuje závažný prvok pri skúsenosti s večnosťou. Nadvedomie ťa vedie tam, kde antinómie, paradoxy a neistoty tohto sveta nemajú nijaký význam, kde už ani nevieš, že existuješ a že zomieraš. Všetci, ktorí hľadajú večnosť, to robia zo strachu pred smrťou. Jediný hlbší zmysel zážitku večnosti spočíva v tom, že vďaka nemu zabúdaš na smrť. Lenže čo potom - keď sa vraciaš z kontemplácií o večnosti?

Preložil - ol -

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Jan Sekal, Josef Hampl

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Dejiny a večnosť
s. 3

Vlado Puchala
Básne
s. 5

P. Piotr Miros
Čím prorokem byl Leon Bloy
s. 11

Leon Bloy
Na prahu apokalypsy
s. 38

Petr Král
Scéna a zákulisí
s. 43

Krzystof Bielecki
End & Fin company
s. 47

Ioan Flora
Básne
s. 67

Dušan Dušek
Pukance a zmrzlina
s. 77

Alexander Matuška
Byť na úrovni dejín
s. 85

Musíme pokračovať v odpore! (Rozhovor s Jacqueom Le Goffom)
s. 91

Ivan Diviš
Historický přenos, tradice, paměť

RECENZIE - POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Príbeh oslobodeného slova - Václav Jamek: Krkavčí mů
za
s. 99

Martin Kasarda W ako veci - Georges Perec: Čo je to tam na dvore za moped s chrómvaným kormidlom?
s. 101

Matěj Krčma
Kniha do šuplíka - Tomáš Štrauss: Slovenský variant moderny
s. 101

Martin Kasarda
Až - Péter Esterházy: Malá maďarská pornografie
s. 102

Raisa Kopsová
Smäd po identite
s. 104

Knižný monitor
s. 105

Časopisecký monitor
s. 106

Skelety a silhouety Jiří Olič: Sklep aneb: obyčejný nepokoj

36 x podľa Prousta
Ján Litvák
s. 111

Bora Ćosić
Nietzscheho predmet
s. 112

Milan Kundera
Někde za
s. 127

Jan Vladislav
Přelíčení a představení
s. 151


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.