revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 1

Bora Ćosić
Nietzscheho predmet


Šplhám sa do vysokých talianskych Álp, aby som sa tam pokúsil nájsť Nietzscheho predmet, motív jeho filozofie, ktorá opisujúc sama seba skrýva vlastnú podstatu lektúry do masy paradoxov a protirečivých sebaopisov, lebo to je jediný spôsob, ako sa má a dá myslieť v tomto mužnom vzduchu, tu hore. V dvojtisícmetrovej výške, v benjaminovskej aure, v (kafkovskom) úrade na dýchanie, v Prazovej izbe svetla, chrčím ako Wittgenstein a zároveň ako Proust predtým než sa zadusil v ulici Hamelin č. 44, kde je dnes hotel. Avšak Nietzsche, zrodený pre vzduch, pre čistý vzduch, projektuje svoj osud výšky v podmienkach, ktoré nedovoľujú myslieť, a jemu, hypertonikovi s neustálymi záchvatmi bolesti hlavy, tak pripomínajú, že myslenie je jedna z nebezpečných alternatív ľudského osudu a zároveň i jeho prirodzený protiklad. Lebo filozofia, ako sa sám vyjadril, je omyl tela, a keďže zdravie ako také nejestvuje, na pojem nejakého normálneho zdravia musíme zabudnúť: vari by sme sa dokázali zbaviť ochorenia, hoci i v záujme našej telesnej zdatnosti?; vari našej túžbe po poznaní a sebapoznaní nie je rovnako potrebná chorá ako zdravá duša, aura tejto choroby, vzduch, agens dusnoty? Život nie je argument, a Peeperkorn, ktorý sem prichádza nie preto, aby si vychutnal pohľad na kráľovského vtáka, aby aby o ňom mohol rozmýšľať, sa šplhá sem hore, aby ochorel, aby ho bolela hlava, a aby nakoniec zošalel. Vzduch, Nietzscheho predmet, motív a výzva jeho života, jeho nevyargumentovaného života, dokazuje svoju škodlivosť na tých najvzácnejších príkladoch: Goethe, Schopenhauer, Wagner, všetci akosi ťažšie dýchajú, v ich tóne je čosi agresívne, čosi, čo pochádza z pomäteného stroja - z pľúc. Na vysokej horskej pastvine, v poludňajšom slnku, sa odohráva niečo hlboko negatívne - a výsledkom tejto negativity sú Nietzscheho spisy: lebo hore sa neohlasuje príroda, ale jej presila, jej nadmer-nosť, jej pretransformovaná a zveličená dreň, jej obrovská maketa, ktorá svojím opisom prekonáva samotný predmet. Vzduch, neprirodezené Lacanovo zrkadlo, šošovka, ktorá deformuje tvár, madrac naplnený mojím vlastným dychom a plávajúci vo výške, sa rovná len prdnutiu Leopolda Blooma nad touto hlúpou rovinou. Všetko živé potrebuje okolo seba nejakú atmosféru, nejaký tajomný kruh výparov, bez takejto plienky niet života, dokonca ani vtedy, ak by bolo takéto obvínadlo, tento balíček určený ktovie načo a kam, umelého pôvodu. Nietzscheho dielo, obsah tejto plienky, zaznamenáva pojem kultúry ako akúsi novú a opravenú prírodu, lebo tá pôvodná, neopravená a ošklbaná, svojím zdravím dusí, privádza do šialenstva, zabíja.

Preložil Karol Chmel

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Jan Sekal, Josef Hampl

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Dejiny a večnosť
s. 3

Vlado Puchala
Básne
s. 5

P. Piotr Miros
Čím prorokem byl Leon Bloy
s. 11

Leon Bloy
Na prahu apokalypsy
s. 38

Petr Král
Scéna a zákulisí
s. 43

Krzystof Bielecki
End & Fin company
s. 47

Ioan Flora
Básne
s. 67

Dušan Dušek
Pukance a zmrzlina
s. 77

Alexander Matuška
Byť na úrovni dejín
s. 85

Musíme pokračovať v odpore! (Rozhovor s Jacqueom Le Goffom)
s. 91

Ivan Diviš
Historický přenos, tradice, paměť

RECENZIE - POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Príbeh oslobodeného slova - Václav Jamek: Krkavčí mů
za
s. 99

Martin Kasarda W ako veci - Georges Perec: Čo je to tam na dvore za moped s chrómvaným kormidlom?
s. 101

Matěj Krčma
Kniha do šuplíka - Tomáš Štrauss: Slovenský variant moderny
s. 101

Martin Kasarda
Až - Péter Esterházy: Malá maďarská pornografie
s. 102

Raisa Kopsová
Smäd po identite
s. 104

Knižný monitor
s. 105

Časopisecký monitor
s. 106

Skelety a silhouety Jiří Olič: Sklep aneb: obyčejný nepokoj

36 x podľa Prousta
Ján Litvák
s. 111

Bora Ćosić
Nietzscheho predmet
s. 112

Milan Kundera
Někde za
s. 127

Jan Vladislav
Přelíčení a představení
s. 151


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.