revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 1

Emil M. Cioran
Dejiny a večnosť
Nechápem, aký ešte môže mať zmysel život v dejinách, hnanie sa za ideálmi, uvažovanie o kultúre alebo spoločenských problémoch. Kultúra a história ma už znudili; je pre mňa takmer nemožné zúčastňovať sa na pletkách a zvadách historického sveta, na dočasných ideáloch a ašpiráciách. História je niečo, čo treba prekročiť. Avšak prekročiť históriu môžeš len vtedy, keď minulosť, prítomnosť, či budúcnosť nemá pre teba nijaký význam, keď ti je ľahostajné, kedy a kde žiješ. Aký mám vlastne z toho úžitok, že žijem dnes a nie v Egypte pred štyritisíc rokmi? Sme obrovskí hlupáci, ak sa rozciťujeme nad osudmi ľudí, ktorí žili v dobách, ktoré nám nevyhovujú, v dobách, ktorým nebolo dané poznať kresťanstvo alebo objavy a vynálezy súčasnej vedy.
>> viac textu


Ioan Flora
Básne
POLIEVKA Z MANDRAGORY
Mandragora, čisté obrusy,
káva, z ktorej sa dymý,
choroba pečene, pevné spojenie
medzi umením a brušnými svalmi.

Tento tu
mi tu trepe čosi o genialite;
rozpaľuje sa,
idiot, ako keby nemal inú robotu!
>> viac textu


Musíme pokračovať v odpore!
(Rozhovor s Jacqueom Le Goffom)
Je jasné, že Európa, ktorú je nevyhnutné vybudovať, má byť pluralistická a rôznorodá, v ktorej bude mať svoje dôležité miesto história a kultúra. Pokiaľ ide o krajiny, ktoré sa len nedávno oslobodili od komunizmu, je jasné, že nebudú môcť okamžite vstúpiť do Európy tak, ako je definovaná Maastrichtskou dohodou. Ide najmä o dôvody ekonomické. Ale táto dohoda, a to je jeden z jej kladov, necháva týmto krajinám otvorené dvere. A je nás veľa, ktorí si myslíme, že Európa bude Európou až vtedy, keď do nej týmito dverami tieto krajiny vstúpia.
>> viac textu


Bora Ćosić
Nietzscheho predmet
Šplhám sa do vysokých talianskych Álp, aby som sa tam pokúsil nájsť Nietzscheho predmet, motív jeho filozofie, ktorá opisujúc sama seba skrýva vlastnú podstatu lektúry do masy paradoxov a protirečivých sebaopisov, lebo to je jediný spôsob, ako sa má a dá myslieť v tomto mužnom vzduchu, tu hore. V dvojtisícmetrovej výške, v benjaminovskej aure, v (kafkovskom) úrade na dýchanie, v Prazovej izbe svetla, chrčím ako Wittgenstein a zároveň ako Proust predtým než sa zadusil v ulici Hamelin č. 44, kde je dnes hotel. Avšak Nietzsche, zrodený pre vzduch, pre čistý vzduch, projektuje svoj osud výšky v podmienkach, ktoré nedovoľujú myslieť, a jemu, hypertonikovi s neustálymi záchvatmi bolesti hlavy, tak pripomínajú, že myslenie je jedna z nebezpečných alternatív ľudského osudu a zároveň i jeho prirodzený protiklad. >> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Jan Sekal, Josef Hampl

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Dejiny a večnosť
s. 3

Vlado Puchala
Básne
s. 5

P. Piotr Miros
Čím prorokem byl Leon Bloy
s. 11

Leon Bloy
Na prahu apokalypsy
s. 38

Petr Král
Scéna a zákulisí
s. 43

Krzystof Bielecki
End & Fin company
s. 47

Ioan Flora
Básne
s. 67

Dušan Dušek
Pukance a zmrzlina
s. 77

Alexander Matuška
Byť na úrovni dejín
s. 85

Musíme pokračovať v odpore! (Rozhovor s Jacqueom Le Goffom)
s. 91

Ivan Diviš
Historický přenos, tradice, paměť

RECENZIE - POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Príbeh oslobodeného slova - Václav Jamek: Krkavčí mů
za
s. 99

Martin Kasarda W ako veci - Georges Perec: Čo je to tam na dvore za moped s chrómvaným kormidlom?
s. 101

Matěj Krčma
Kniha do šuplíka - Tomáš Štrauss: Slovenský variant moderny
s. 101

Martin Kasarda
Až - Péter Esterházy: Malá maďarská pornografie
s. 102

Raisa Kopsová
Smäd po identite
s. 104

Knižný monitor
s. 105

Časopisecký monitor
s. 106

Skelety a silhouety Jiří Olič: Sklep aneb: obyčejný nepokoj

36 x podľa Prousta
Ján Litvák
s. 111

Bora Ćosić
Nietzscheho predmet
s. 112

Milan Kundera
Někde za
s. 127

Jan Vladislav
Přelíčení a představení
s. 151


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.