revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 2

Paľo Bohuš
Dve básne


SÚBOJ

Hodiny videli ako vznikám,
oni mi tikajú,
ja im vykám.

Muž vyzbrojený
vreckovou šabľou,
to som ja.
Vyzval som čas môj
do boja.

Zo dňa na deň
do mňa
sekajú väčšmi
hodiny šermujúce
dvoma mečmi.

Čo bude s mojím
krunierom,
povie mi pálenka
s ďumbierom.

SLÁVIK

Keďže je sloveso dlabčiť
u nás bezvadne čistý výraz
na vyjadrenie toho, čo urobil
dnes ráno na úsvite slávik
svojej družke,
zdôrazňujem teda, že práve to
sa medzi nimi odohralo
v mojej vinici.

Nie potom,
lež predtým mali by počuť básnici,
aký velikánsky spev sa valil
z takého maličkého vtáčika.
Posvätná pieseň,
akú zaspievajú iba okrídlení láskou
a pritom nekonečne čistí.

Natoľko svietila,
že som si musel zacloniť oči,
aby som dovidel
odkiaľ prichádza.
To preto, že všetko pekné
na svete
je aj čisté.

Paľo Bohuš (1921- 1997) - podľa Otta Tolnaia najväčší básnik Vojvodiny, bol spojený so Slovenskom nielen osudovou jazykovou vyvolenosťou, ale i určujúcimi životnými epizódami - v Bratislave vyštudoval lekársku fakultu, vo Vyšných Hágoch začal pracovať ako lekár, v Košiciach vydal svoju prvú básnickú zbierku Život a brázdy (1943) a v Leopoldove - sedel. (Vynikajúce spo-mienky na päťdesiate roky boli napísané a vyšli po srb-sky - pod názvom Pet godina bez tame - Päť rokov bez tmy). Z posledných autorových básnických knižiek uveďme len Listovanie v morušových listoch (1988), Nikam a späť (1989), Triumfálny postrk (1990) a Tretia strana mince (1993).

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Mexické ľudové drevoryty a vystrihovačky,
B. K. S.

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dominik Tatarka
s. 2

Erika Podlipná
Koláž
s. 4

Josef Mlejnek
Básne
s. 9

Adam Zagajewski
Neopísateľný cynizmus poézie
(Eseje, básne a rozhovor)
s. 17

Paľo Bohuš
Jogging svätej Genovévy
s. 31

André Pieyre de Mandiarques
Druhý Belvedér
s. 36

Octavio Paz
Tri eseje
s. 46

André Pieyre de Mandriarques
Orol alebo slnko?
s. 59

Antonin Artaud
Dve eseje
s. 62

Enrique M. Butti
Jestli jsem tě potkal, tak se na to nepamatuju
s. 69

Rozhovor s Jurajom Raýmanom
s. 73

Juraj Raýman
Vystúp z tieňa svojho tieňa
s. 77

B. K. S.
s. 82

Julian Ragozinski
Několik úvah o čtení intimních sdělení vůbec a Juliena Greena zvláště
s. 97

André Gide v zrcadle deníku Juliena Greena
s. 105

Julien Green
Deník
s. 109

Ján Patarák
Povesť o čiernom holubovi
s. 138

Ivan Diviš
Humor
s. 145

RECENZIE - POZNÁMKY Pavel Matejovič
História v kocke - Ivan Kamenec: Slovenský štát
s. 148

Jiří Blažek
Komunizmus je povaha - Milan Kundera: Směšné lásky
s. 149

Ivan Kadlečík
Tajná správa spod hladiny - Milan Nápravník: Na břehu
s. 151

Martin Kasarda
Krv básnika! - H. C. Artmann: Dracula, Dracula
s. 152

- mk -
Millerův chorál o sexu a smrti - Henry Miller: Obratník Kozoroha
s. 153

Jiři Blažek
Výstava na křižovatce kultur
s. 154

Knižný monitor
s. 158

Časopisecký monitor
s. 161

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Venkovské obrázky
s. 163

36 x podľa Prousta
B. K. S.
s. 164

Bora Ćosić
Markíz v pekárni
s. 166


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.