revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 2

Bora Ćosić
Markíz v pekárni


Markíz nemá rád chlieb. To tvrdí Roland Barthes, berúc do úvahy, že u de Sada je chlieb protirečivý znak, zároveň morálny i nemorálny. Táto nákazlivá zmes vody a múky, upozorňuje aj na ďalšiu markízovu nerozhodnosť - keď nevie, čo si počať so svojím telom, hypertextualizovaným, pretvoreným viac než čokoľvek iné v intelektuálnej svetovej histórii, na čítanie. Chlieb teda nie je motív pre štúdium erotomana, aj keď stredovekí mnísi, vyrábajúci pierka v podobe písmen, už chlebom pomerne dobre písali, a de Pisiov obraz z roku 1923, s obrovským falusoidným sendvičom, vztýčeným na celú výšku plátna, "píše" práve to, čo by markíz rád čítal.
Chlebu, zapojenému do telesného systému aj ďalej pripadá ponižujúce martýrium, oficializované cirkevnou inštitúciou hostie; Ježiš, rozdelený na kusy chleba (potrhaná rúška Veroniky), akoby sa ocitol vo Filozofii v budoári. Teraz je prítomnosť Boha, rozštvrteného a umiestneného do fragmentu priestoru, ako vraví Merleau-Ponty, prenesená k tým, ktorí jedia posvätný chlieb, a ktorí takto majú to pocitové - a pocit je doslova prijímanie. Istá náhodná jednotka sa tu premieňa na svoju vlastnú ideu, a pocitovo - mechanický čin sa mení na symbolický a metaforický proces. Už nejestvuje "chlieb každodenný", ale nejestvuje ani "telo Kristovo" - a tak sa v samom strede tohto pekárskeho hlavolamu objavuje antitelo a protichlieb, teda hostia. Markíz je zhnusený telom, ktorému venuje toľké potešenie, lebo oni nie je len samo sebou: jestvuje totiž nejaký ďalší subjekt podo mnou, vraví ten istý Merleau-Ponty, pre ktorý existuje nejaký iný svet viac než som ja tu - svet, ktorý si v ňom označil svoje miesto. Tento zotročený alebo prirodzený duch - to je moje telo, teda to isté telo Lacanovho dieťaťa, ktoré pre svoje telo, ešte stále nepochopené, nachádza druhostupňový zmysel, tam, v zrkadle. Pokúšajúc sa vpliesť svoje vlastné ustálenie do istého generálneho projektu, chcelo by dieťa-markíz len to, aby sa vyprodukovalo ako plod vlastného zmiešania, vlastnej zmesi. Inšpirátor konečnej objektivity, vo svojej cele žijúci o chlebe a o vode, nepristane na skutočnosť, že chlieb jeho diela bol zamiesený ktovie kedy predtým, nemôže sa zmieriť s tým, že on sám má byť otrokom zmyslu akéhosi cudzieho zákvasu. Zahľadený do chleba ako do šošovky, ako do zrkadla a ako do pestrofarebného aspiku sveta, markíz konštatuje nenávisť voči tejto knihe svojho osudu, upečenej na čítanie.

Preložil Karol Chmel

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Mexické ľudové drevoryty a vystrihovačky,
B. K. S.

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dominik Tatarka
s. 2

Erika Podlipná
Koláž
s. 4

Josef Mlejnek
Básne
s. 9

Adam Zagajewski
Neopísateľný cynizmus poézie
(Eseje, básne a rozhovor)
s. 17

Paľo Bohuš
Jogging svätej Genovévy
s. 31

André Pieyre de Mandiarques
Druhý Belvedér
s. 36

Octavio Paz
Tri eseje
s. 46

André Pieyre de Mandriarques
Orol alebo slnko?
s. 59

Antonin Artaud
Dve eseje
s. 62

Enrique M. Butti
Jestli jsem tě potkal, tak se na to nepamatuju
s. 69

Rozhovor s Jurajom Raýmanom
s. 73

Juraj Raýman
Vystúp z tieňa svojho tieňa
s. 77

B. K. S.
s. 82

Julian Ragozinski
Několik úvah o čtení intimních sdělení vůbec a Juliena Greena zvláště
s. 97

André Gide v zrcadle deníku Juliena Greena
s. 105

Julien Green
Deník
s. 109

Ján Patarák
Povesť o čiernom holubovi
s. 138

Ivan Diviš
Humor
s. 145

RECENZIE - POZNÁMKY Pavel Matejovič
História v kocke - Ivan Kamenec: Slovenský štát
s. 148

Jiří Blažek
Komunizmus je povaha - Milan Kundera: Směšné lásky
s. 149

Ivan Kadlečík
Tajná správa spod hladiny - Milan Nápravník: Na břehu
s. 151

Martin Kasarda
Krv básnika! - H. C. Artmann: Dracula, Dracula
s. 152

- mk -
Millerův chorál o sexu a smrti - Henry Miller: Obratník Kozoroha
s. 153

Jiři Blažek
Výstava na křižovatce kultur
s. 154

Knižný monitor
s. 158

Časopisecký monitor
s. 161

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Venkovské obrázky
s. 163

36 x podľa Prousta
B. K. S.
s. 164

Bora Ćosić
Markíz v pekárni
s. 166


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.