revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1993, číslo 2

Adam Zagajewski
Neopísateľný cynizmus poézie

Vnútorný svet, ktorý je absolútnym kráľovstvom poézie, má tú vlastnosť, že je nevyjadriteľný. Je ako vzduch; prirodzene, objavujú sa v ňom prúdy, napätia, rozdiely v teplotách, búrky, ale jeho základným atribútom je totálna priezračnosť. Čo teda robí tento vnútorný svet, ktorý je nevyjadriteľný, ale napriek všetkému túži po sebavýpovedi? Používa úskok. Predstiera, že sa zaujíma - a to mimoriadne - o vonkajšiu skutočnosť. Upadáva veľký štát? No prosím - vnútorný svet je nadšený: má tému! Na obzore sa objavuje smrť.Vnútorný svet - keďže má pocit, že je večný - sa trasie od radosti. Vojna? Skvelé. Utrpenie? Úžasné! Stromy? Vädnúce ruže? Ešte lepšie. Skutočnosť. Bravo. Skutočnosť je jednoducho nevyhnutná - keby neexistovala, bolo by si ju treba vymyslieť.

Poézia sa usiluje oklamať skutočnosť, predstiera, že je znepokojená jej problémami. Súcitne pokyvuje hlavou. Ách, opäť zemetrasenie, hovorí. Ách, zase nespravodlivosť. Znovu povodeň, revolúcia. Opäť niekto zostarel. Poézia sa obáva, že jej tajomstvo niekto objaví. Jedného dňa si skutočnosť všimne, že srdce poézie je studené. Že poézia vôbec nemá srdce, len veľké oči a vynikajúci sluch. Skutočnosť odrazu pochopí, že bola len nevyčerpateľnou studnicou metafor pre poéziu - a mizne. Poézia zostane na svete sama, nemá, prázdna, smutná a nezrozumiteľná.

Dva defekty literatúry
1. Keď sa spisovateľ zaoberá výlučne sám sebou, vlastnými slabosťami, vlastným životom a zabúda na objektívny svet, na hľadanie pravdy.
2. Keď sa spisovateľ zaoberá výhradne pravdou sveta, objektívnou skutočnosťou, vymeriavaním spravodlivosti, súdením ľudí, doby, zvyklostí a mravov, ale zabúda na seba, na vlastné slabosti, na vlastný život.

A predsa bratstvo
Písanie je možno najmä aktom bratstva. Písanie si vyžaduje samotu, neraz hlbokú a radikálnu, ale táto samota je vlastne tunel, ktorý vedie k iným ľuďom, tunel vykopaný v žírnej zemi (a zemou je aj fantázia, aj narcizmus, súcit i ľahostajnosť, neha aj arogancia, hudba i ambície, krv aj atrament). Dokonca aj samovrahovia píšu listy. Básnici sa zabíjajú. Kritici zabíjajú autorov. Čitatelia sa mierne nudia a topia knižky ako mačence. Ale kto povedal, že bratstvo je ľahké? Len pekne nazrite do Biblie...

Extáza a irónia
V poézii sa stretávajú dva protikladné živly, extáza a irónia. Extatický živel je spojený s bezpodmienečnou, bezvýhradnou akceptáciou sveta, ba aj toho, čo je v ňom kruté a absurdné. Irónia je však umeleckou reprezentáciou myslenia, kriticizmu, pochybností. Extáza je pripravená objať celý svet, irónia, kráčajúca v stopách myšlienok, spochybňuje všetko, čo sa dá, kladie zákerné otázky, vystavuje pochybnostiam zmysel poézie - ba aj samu seba. Irónia vie, že svet je tragický a smutný.
To, že môžu dva natoľko odlišné živly formovať poéziu, je nesmierne udivujúce - ba vlastne dokonca kompromitujúce. Nie je teda nič čudné na skutočnosti, že skoro nikto nečíta básne.

Nevinnosť a skúsenosť
Williamovi Blakeovi vďačíme za slávne "Piesne nevinnosti" a "Piesne skúsenosti". Inštinktívne sme naklonení chronologickému čítaniu týchto básní: najprv nevinnosť, až potom, vykúpená utrpením, skúsenosť. Je to tak naozaj? Je naozaj nevinnosť niečo, čo strácame tak ako detstvo, raz a navždy? A nie je to tak, že môžeme stratiť aj skúsenosť? Skúsenosť je istým druhom poznania; a je predsa známe, že nič sa tak ľahko nerozdrobí ako poznanie. Týka sa to aj poznania, či múdrosti - etickej. Ktosi, kto prežil koncentračný tábor - a to spôsobom poctivým, mravným - sa potom môže zmeniť na egoistu, namyslenca, je schopný ublížiť dieťaťu. Ak si to uvedomí a začne to ľutovať, vráti sa do stavu nevinnosti. A preto nie je vôbec až také isté, že skúsenosť je na konci. Po skúsenosti prichádza nevinnosť, nie naopak. Nevinnosť bohatšia o skúsenosť, ale chudobnejšia o sebaistotu. Vieme tak málo. Chvíľu aj niečo chápeme, ale vzápätí zabúdame alebo onú chvíľu zrádzame. Na konci je nevinnosť, horká nevinnosť nevedomosti, otázok, zúfalstva, zvedavosti.

Preložil Karol Chmel

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie: Mexické ľudové drevoryty a vystrihovačky,
B. K. S.

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dominik Tatarka
s. 2

Erika Podlipná
Koláž
s. 4

Josef Mlejnek
Básne
s. 9

Adam Zagajewski
Neopísateľný cynizmus poézie
(Eseje, básne a rozhovor)
s. 17

Paľo Bohuš
Jogging svätej Genovévy
s. 31

André Pieyre de Mandiarques
Druhý Belvedér
s. 36

Octavio Paz
Tri eseje
s. 46

André Pieyre de Mandriarques
Orol alebo slnko?
s. 59

Antonin Artaud
Dve eseje
s. 62

Enrique M. Butti
Jestli jsem tě potkal, tak se na to nepamatuju
s. 69

Rozhovor s Jurajom Raýmanom
s. 73

Juraj Raýman
Vystúp z tieňa svojho tieňa
s. 77

B. K. S.
s. 82

Julian Ragozinski
Několik úvah o čtení intimních sdělení vůbec a Juliena Greena zvláště
s. 97

André Gide v zrcadle deníku Juliena Greena
s. 105

Julien Green
Deník
s. 109

Ján Patarák
Povesť o čiernom holubovi
s. 138

Ivan Diviš
Humor
s. 145

RECENZIE - POZNÁMKY Pavel Matejovič
História v kocke - Ivan Kamenec: Slovenský štát
s. 148

Jiří Blažek
Komunizmus je povaha - Milan Kundera: Směšné lásky
s. 149

Ivan Kadlečík
Tajná správa spod hladiny - Milan Nápravník: Na břehu
s. 151

Martin Kasarda
Krv básnika! - H. C. Artmann: Dracula, Dracula
s. 152

- mk -
Millerův chorál o sexu a smrti - Henry Miller: Obratník Kozoroha
s. 153

Jiři Blažek
Výstava na křižovatce kultur
s. 154

Knižný monitor
s. 158

Časopisecký monitor
s. 161

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Venkovské obrázky
s. 163

36 x podľa Prousta
B. K. S.
s. 164

Bora Ćosić
Markíz v pekárni
s. 166


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.