revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1995, číslo 4

Vasilij Grossman
PO
(rozhovor)


Vasilij Semjonovič Grossman sa narodil v roku 1905 a zomrel v roku 1964 v Moskve. To sú strohé údaje ohraničujúce začiatok a koniec. Medzi nimi a v nich odohrávajú sa drámy i veselohry životov a osudov. Aj ten Grossmanov. V predvojnových rokoch publikoval niekoľko kratších próz a štvorzväzkový román Stepan Koľčugin. V období druhej svetovej vojny bol spravodajcom denníka Karsnaja zvezda. Generál Ortenberg si spomína na vojnového reportéra Grossmana takto: "Pri prvom stretnutí som mal dojem, že Grossman je človek, ktorý sa nedokáže prispôsobiť vojnovej dobe. Vyzeral nevojensky. Blúzu mal pokrkvanú, okuliare mu padali z nosa a revolver mu visel na neporiadne zapnutom opasku ako sekera. Bol urážlivý, všetko bral smrteľne vážne a nemal rád, keď sa ostatní, trebárs len priateľsky na ňom zabávali."
Nevzhľadný a "predpisovo" neupravený, málovravný spisovateľ prežil v uniforme celú vojnu. Sledoval boje pod Moskvou, vstúpil do rozbombardovanej Varšavy a nakoniec aj do porazeného Berlína. Z Hitlerovej pracovne si odniesol na pamiatku niekoľko razítok s nápismi: "Fuhrer schválil", "Vodca súhlasí" a "Vodcov osobný majetok". Grossmanove "očité" a v prvej línii prežité reportáže sú vysokou školou vojnového spravodajstva. Bol vždy tam, kde išlo o všetko: "Aby človek mohol vôbec niečo napísať o stalingradskej bitke, musel byť na pravom brehu Volgy, medzi tými, ktorí sa trasú v rozvalinách na piesočnom brehu. Nemal by som právo písať o obrancoch Stalingradu, pokiaľ by som tam sám nebol."
Roku 1960 dokončil Grossman rukopis veľkej románovej epopeje Život a osud. Všetky kópie tejto výnimočnej knihy očitého svedka, ktorú neskôr označila kritika ako Vojnu a mier dvadsiateho storočia, zhabala pri domovej prehliadke KGB. Dôvod? Neprikrášlená, otvorená, krutá a pravdivá próza o tom, ako to pri Stalingrade a v Staligrade bolo. A pravda sa vtedy v totalitnom Sovietskom zväze trestala bez milosti. Grossmanova kniha Život a osud vzbudila zaslúžený a nadšený obdiv v zahraničí; bdelé dozorné orgány v ZSSR povolili jej vydanie až dvadsaťpäť rokov po autorovej smrti. Netreba veľa slov obdivu k majstrovskému dielu Vasilija Grossmana, stačí ak odcitujem niekoľko viet Kurta Vonneguta: "Prečítal som veľa kníh o vojne. Zažil som vojnu na vlastnej koži. Dokonca som našiel v sebe tú drzosť, že som o svojich pocitoch a zážitkoch z vojny napísal knihu. Ale Grossmanov román Život a osud prekonal svojou dokonalosťou a presnosťou výpovede všetko, čo som predtým o druhej svetovej vojne vedel, alebo len tušil."
Možno sa to bude zdať niekomu nemiestne, ale zhovárať sa s Vasilijom Semjonovičom tridsať rokov po jeho smrti nebol až taký krkolomný problém: vieme, že rukopisy kníh, ktoré tu majú pre nás ostať, nehoria a že niektorí ľudia, i keď ich telá sa už potolujú ktovie kde, premýšľajú, dumajú, radujú sa a smútia, a dokonca odpovedajú na otázky. Takto vznikol aj tento posmrtne živý rozhovor s Vasilijom Grossmanom.

Vasilij Semjonovič, začnime trochu netradične: aký je váš vzťah, aký je váš názor ako autora reálnych vojnových reportáží, prozaika a publicistu na poéziu vašich súčasníkov? Čítali ste ju vôbec?

Samozrejme, že čítal, no niekedy sa mi zdá, že dnešnej poézii, nech už je akokoľvek vynikajúca, chýba veľká milostná vášeň, ktorou sa vyznačujvú básnickí géniovia minulých storočí. Akoby sa poézia presťahovala z pekárne do klenotníctva a veľkých pekárov vystriedali veľkí klenotníci. Preto sú asi verše niektorých súčasných vynikajúcich básnikov také zložité, akoby sa touto zložitosťou chránili pred parížskym platinovým metrom, ktorý je mierou všetkých duší a vecí.

Hovoríte: platinový meter... Pokúsme sa teda zmerať takýmto metrom "dokonalosť". Byť dokonalý. Vytvoriť dokonalé dielo. Ľpieť na dokonalosti. Dokonalosť často požadovaná od iných tými, ktorí k nej majú najďalej. Literárna kritika, ktorá často rada obcuje s nadhodnotovými i podhodnotovými slovíčkami, označila váš román Život a osud za dokonalý. Ale dá sa vôbec dokonalosť definovať nedokonalými možnosťami našich pozemských schopností?

Neviem, či moja odpoveď bude dokonalá, ale pokúsim sa na otázku odpovedať podľa svojich veľmi pozemských schopností. Dokonalosť je totiž vždy jednoduchá, prirodzená, je najhlbším pochopením podstaty a jej najúplnejším vyjadrením. Dokonalosť je aj najkrajšia cesta k cieľu, najjednoduchší dôkaz, najzrozumiteľnejšie vyjadrenie. Dokonalosť sa vždy vyznačuje demokratickosťou a je pochopiteľná každému. Myslím si, že dokonalú teóriu pochopí aj školák, že napríklad dokonalá hudba je prístupná nielen chápaniu ľudí, ale aj chápaniu vlkov, delfínov, užoviek a žiab, že dokonalé verše sa môžu vryť aj do srdca hádavej ženy. Vezmime si príklad z prírody, ktorá používa k vytvoreniu dokonalého obrazu skromné a jednoduché prostriedky: jasný zimný deň, sneh na horách, borovice, biele, zelené, modré... A takto by sme mohli pokračovať do nekonečna, ak vôbec pripustíme existenciu nejaké nekonečna.

Od dokonalosti nie je až tak ďaleko k samote, ktorá je pri tvorbe umeleckého diela často prítomná ako nevyhnutnosť, ako prostriedok k dokonalému výsledku. Filozof a spisovateľ Rozanov napísal na konci svojho života: "Samota je najlepším strážcom duše." A dodal: "Všetko pochádza zo samoty." Ale samota a jej verná družka osamenie, môžu niekedy aj poblúdiť na krkolomných chodníčkoch rozvrátených životov a osudov. Spisovatelia Hemingway, London, Celan, Levi si dobrovoľne zvolili krajnú formu samoty a osamenia: samovraždu. Prešli ste nejedným poľom smrti, videli ste a počuli smrť v priamom prenose. Je podľa vás samovražda - čiže dobrovoľne zvolená a prijatá definitívna samota - riešním a nádejou vyrovnať sa s neznesiteľnosťou každodennosti alebo odvážnym únikom pred strážcami rozvrátenej minulosti?

Ťažká otázka, a odpovedať začnem na ňu hneď niekoľkými otázkami: Je vôbec pustovníctvo prejavom odvahy? Je to odvaha, keď človek opustí život? A samovražda je vlastne tiež odchodom zo života. Odchodom do večnej pustovne. Čo to vlastne je, slabosť, zbabelosť alebo útek? Niekedy sa mi zdá, že samovražda je najvyšším prejavom sily slabého človeka. Bol slabochom, nežil poriadnym životom, a keďže nemal silu žiť tak, ako sa má, odišiel zo života. Je to slabosť? Neviem. Ale povedzte, je ľahké zriecť sa všetkého, čo takýto slabý človek má - boršču s fazuľou, vína, mora, lásky, jarnej oblohy? Niekedy sa mi zdá, že samovražda je prejavom úplne iných síl - je zúfalstvom rozmarného človeka, ktorý si zvykol byť hýčkaný; nedostal to, po čom túžil, a keďže je rozmarný, myslí si, že bez toho nedokáže žiť, a odchádza zo života, od pocitu krivdy, že bol pripravený o rozkoš, ktorá sa zmenila na zúfalstvo. Inokedy môže byť samovražda dôsledkom vyspelého rozumu, ktorý vidí pred sebou múr, priepasť, močiar, zatiaľ čo sa krátkozrakí a pochabí ľudia zmietajú v bahne nádeje a optimizmu. A možno je samovražda prejavom slepoty, obmedzenosti; človek vidí iba ten prekliaty múr, je zúfalý a vo svojej krátkozrakosti si nevšimne, že hneď vedľa je cesta, dvere. Ale často býva samovražda následkom duševnej choroby ľudí závislých na alkohole, narkomanov, ktorým zelenú trávu, more aj slnko zatienila vrstva smútku a bolesti. Títo ľudia zomierajú dobrovoľne preto, že svet, v ktorom žili, stratil pre nich zmysel, zomrel. V inej situácii môžeme samovraždu chápať aj ako vernosť dielu: načo mi je život, keď bolo zmarené veľké dielo, ktorému som slúžil. Inokedy je zas samovražda zradou diela: načo mi je veľké dielo, keď ma oputila moja zbožňovaná, drahá, verná...

Ako je to - v takomto kaleidoskope dobrovoľných odchodov - so samotou, s pustovníckou samotou novodobých odriekačov?

Dnešní pustovníci nežijú už v kláštorných celách a jaskyniach, ani v pustovniach, v lesoch alebo v nehostinných pustatinách. Preto sa nám zdá, akoby v dnešnom civilizovanom svete neboli pustovníci. Ale nie je to tak. Je ich veľa. Maskujú svoje cely umiestené na vrcholkoch dnešného sveta, slúžia na ministerstvách, vyrábajú gýče. Nosia módne obleky a snehobiele plášte. Ale sú to rovnakí pustovníci, odišli zo sveta do pustatiny tak isto ako tí, ktorí v roztrhaných zvieracích kožiach a v halenách utkaných zo surových tráv hľadali najvyšší zmysel života v hrdinskom odchode do lesnej samoty. Niektorí z týchto pustovníkov sa v odlúčenosti svojich ciel kajajú pred bohom z hriechov; ďalší ospevujú tajne vo veršoch slobodu, lásku, krásu; iní píšu letopisy ako Pimen. Všetkých spája to, že za hlavný zmysel života nepovažujú čas a všedné záležitosti, ale život v pustovníckej samote. Všetkých spája to, že slúžia svojmu bohu v najhlbšej tajnosti, nezverujú svoj objav, nesnažia sa o návrat z pustatiny, do ktorej sa uchýlili, aby priniesli ľuďom svedectvo o svetle, ktoré k nim zostúpilo. Zdá sa mi, že práve na pustovníkoch dneška je zvlášť jasne vidieť tú ušľachtilú bezmocnosť, ktorú svetskí ľudia vždy tušili u tých, ktorí sa uchýlili do samoty. Pustovníci z preľudnených bytov nezabúdajú nikdy na priepasť, ktorá leží medzi osudom pustovníka v mene skrytej pravdy a osudom zvestovateľa a proroka tejto pravdy.

Prežitá a zaznamenaná zložitosť, neobmedzené rozpätie registrov, prelínanie foriem a obrazov, posadnutosť pri vytváraní "nových svetov", to všetko patrí k tvorivému procesu. Môžeme teda tvorbu a tvorivosť chápať aj ako novoobjavený svet obohatený o ďalšiu duchovnú skúsenosť prostredníctvom neopakovateľného diela, ktoré je výsledkom sústredeného hľadania a nachádzania?

Pozemskí bohovia - spisovatelia, maliari, skladatelia - tvoria svet k svojmu obrazu a podobenstvu. Napríklad svet takého Hemingwaya. Alebo Gleba Uspenského. Samozrejme, že sú rôzne - veď Hemingway písal o ľuďoch, ktorí zbožňujú býčie zápasy, exotický lov, o španielskych revolucionároch, o rybách pri brehoch Kuby, zatiaľ čo Uspenskij popisoval opitú tulskú robotnícku čvargu, snoričov, policajtov, malomeštiakov a dedinské ženy. Ale svet nie je predsa stvorený k obrazu ruskej ženy ani k obrazu osudovo krásneho toreadora! Svet je stvorený k obrazu a podobenstvu Uspenského a Hemingwaya. A čo je na tom najzaujímavejšie - aj keby Hemingway zaľudnil svoj svet ruskými strážnikmi a namol opitými tulskými zámočníkmi, bude to stále ten istý hemingwayovský svet. Všetko v ňom bude hemingwayovské - mokré osiky, blatisté poľné cesty, víriaci sa prach, kaluže, domčeky, sivé jesenné ruské nebo. A v neobyčajne ponurom svete Gleba Uspenského bude neobyčajne ponuré a temné španielske nebo aj krásny toreador kŕmiaci sa mladými úhormi v cesnakovej omáčke a popíjajúci ťažké víno. Pozemskí bohovia, ktorí stvorili svet k pozemskému obrazu a k svojmu podobenstvu ako Homér, Beethoven, Rafael sú veľmi nedokonalí a slabí. Aký obraz a podobnestvo je napríklad v takom Rerichovom modrom duchovnom svete, vyjadrenom prostredníctvom farieb; všetko je v ňom jednotvárne modré - hory, ľudia, sneh, stromy aj vrabce. Alebo svet uhlov a štvorcov: všetko je v ňom uhol a štvorec - aj dievčatá aj kvety. A vedľa toho zázračný, krivý a šikmý svet Picassov. A potom zvláštny svet špirál, čiar, klikyhákov. A ešte ďalej nezrozumiteľný, zasnený, filozofický svet Pasternakov.

Dá sa na tento proces tvorby a tvorenia nazrieť aj z druhého brehu: musíme mať naozaj za každú cenu všetko vysvetlené a zrozumiteľné?

Samozrejme, že nemusíme. Veď jestvujú napríklad aj svety významných absurdností a svety absurdných významností. Sú to svety posadnutých - niektorí sú posadnutí láskou, iní vínom, ďalší vojnou, a niektrí bez oddychu, nepretržite iba premýšľajú. A tiež jestvujú svety stvorené geniálnymi žiakmi, ktorí chcú obnoviť, rozmnožiť svet vydaný iba v jednom exemplári. Títo veľkí žiaci maľujú a píšu akúsi realistickú reprodukciu zázraku. To všetko sú svety živého obrazu a podobenstva. Ale vieme, že jestvujú aj úplene iní bohovia, čiperní, úslužní, ochotne sa prispôsobujúci danému okamihu. Ich svet je zaľudnený papierovými čudami, pestrofarebnými lepenkovými a voskovými figúrkami. Je to svet preglejky, plechu a papiera. Tieto svety z mydlových bublín sú vždy plné jagavých svetiel a účelového zacielenia.

Ponúka sa len jedna otázka: Aké podobenstvo takéto a takto vytvorené svety prinášajú?

Myslím si, že svety, ktoré plodia bohovia pera, štetca, strún a kláves k svojmu obrazu, sú plné nedokonalosti a pochabosti, sú nedopečené, pokrútené a pokrivené, sú obmedzené a úbohé, niekedy až smiešne, je v nich naivný pôvab primitévneho umenia, je v nich plytká hlbokomyseľnosť, kubický pátos dobra, je v nich milý zmätok opojenia vlastnou vycibrenosťou a krásou, je v nich zaslepenosť utrpenia, pochabá nádej, nudná jednofarebná jednotvárnosť, lacná jarmočná pestrosť. A pritom aj v tom najzmätenejšom obraze najabstraktnejšieho subjektivistu, ktorý vytvoril nezmyselné spojenie čiar, bodiek a škvŕn, je viac realizmu ako v harmonických svetoch vytvorených na štátnu objednávku. Veď taký nečitateľný, nezmyselný, šialený obraz je výrazom aspoň jednej živej ľudskej duše. Ale čiu živú dušu vyjadruje harmonický svet plný nudných detailov, úrodných lánov a hájov, svet vybudovaný na objednávku? Dokonalé svety neexistujú. Sú iba tie smiešne, zvláštne, plačúce, spievajúce a nedokonalé vesmíry stvorené bohmi štetcov a strún, ktorí do svojich diel vožili hriešnu a nevinnú krv a svoju dušu.

Spolu s bohmi tvorby často, prečasto obkľučujú a lákajú do svojich osídiel labilných a poddajných umelcov aj rôzni pokušitelia a démoni, ktorí radi rušia a narúšajú všetky koncepčné, usporiadané a naplánované predsavzatia. Jedným, mohli by sme povedať, najpokušiteľskejším démonom je bezpochyby alkohol. Tento majster úľavných výhovoriek je často prítomný pri každej možnej i nemožnej príležitosti či zlomovej situácii; verne nás sprevádza i odprevádza, vodí a zavádza na cestičky, ktoré nie sú vždy najschodnejšie. Je vždy tam, kde chce byť, kde je naša poddajnosť najzraniteľnejšia a najprístupnejšia. Aká je vaša skúsenosť s týmto veľmajstrom démonov, ako a kedy vás zvádzal a sprevádzal?

Moje skúsenosti, moje dotyky s majstrom alkoholom sú rôzne a nie vždy bujaro veselé. Niekedy vypiješ sto gramov a svet sa zmení akoby mávnutím čarovného prútika - ten vnútorný aj ten vonkajší - všetko znie zrozumiteľne, skryté vystupuje na povrch, každé ľudské slovo má svoj zvláštny zmysel, aj ten najvšednejší deň dostane pôvabný nádych, ktorý ťa unáša, vzrušuje a napĺňa radosťou. Pripadáš si akosi zázračne, neopísateľne. Takýchto sto gramov vodky postretne odpočitnutého človeka, plného tvorivých síl, obyčajne ráno. Ale inokedy piješ a piješ a si stále zachmúrenejší, akoby si bol plný rozbitého pichľavého skla, nemôžeš sa pohnúť z miesta, mozog aj srdce ti zachváti, obostrie akási lenivá tuposť, ruky a nohy máš ako zviazané. V takýchto prípadoch piješ veľa, chceš sa za každú cenu dostať čo najskôr do raja, vymaniť sa z pazúrov smútku, z pocitu spaľujúcej krivdy voči svojim najbližším, z bezdôvodného nepokoja alebo z predtuchy nešťastia. A keď pochopíš, keď si uvedomíš, že do raja sa nedostaneš, piješ ešte viac. Teraz už preto, aby si ohlúpol, otupil svedomie, zaspal a dostal sa do stavu, ktorý noblesné dámy definujú slovami: "Je ožratý ako sviňa."

Podobný stav som zažil v Arménsku. Pil som celý deň s priateľmi a nemohol som sa opiť. Nakoniec som zašiel ešte do krčmy. Pristúpil som k pultu, kde hulákali akýsi ožrani, počkal som, až prídem na rad a rázne som si rozkázal: "Stopäťdesiat gramov trojhviezdičkového." Obsluhujúci bol Armén, rusky nevedel, ale pochopil. Keď som koňak vypil, spýtavo sa na mňa pozrel a ja som ukázal prstom miesto na prázdnom pohári - kúsok od dna - a on mi zasa porozumel - nalial mi ešte stopäťdesiat gramov. Svoje som dosiahol. Keď som sa dopotácal domov, do svojej izby, rýchlo som sa vyzliekol, aby som nezaspal oblečený, a bleskovo som si ľahol, aby som náhodou neodkväcol na stoličke. V noci som sa prebudil, možno preto, že bolo neznesiteľne dusno, alebo preto, že moje srdce už neznesie väčšie dávky alkoholu.

Poflámové prebúdzania bývajú naozaj jedny z najťažších: svet bujarého včerajška sa kamsi zbabelo vyparil a ostalo iba ubolené, výčitkami dochrámané telo.

Druhovia v pití a opíjaní sa, tí v strednom veku a aj tí starší dobre vedia, aké to je zobudiť sa po bezodnej chlastačke uprostred noci alebo na začiatku nového dňa! Srdce nahlas, nepokojne bije, ale nebolí, iba telo ti pokrýva studený pot. Všade naokolo je ticho. Ale mňa čakalo, znepokojovalo práve to, že som sa nezobudil na bolesť. Niečo sa stalo, ale čo? Rád by som vyskočil, chodil, rozsvecoval svetlá, otváral okná, ale neviem prečo, mám strach zakašľať, pozrieť sa na hodinky, ktoré ležia na stoličke pri hlave. Nočné dusno je presýtené akousi neviditeľnou pohromou. Ak človek počuje vedľa seba dýchať spiacu ženu, zmocňuje sa ho pocit neobyčajnej samoty, a keď je v miestnosti sám, potom je nadobro opustený a bezmocný. Ale vráťme sa k môjmu arménskemu príbehu. Ako som už povedal, zobudil som sa uprostred noci a zrazu som si uvedomil, že umieram. Zdalo sa mi, že moje srdce bije mimo mňa, dýchal som síce rovnomerne, ale nemal som v pľúcach žiadny vzduch, ako keby som dýchal bezcenný dusík. Cítil som predsmrtný smútok. Mal som pocit, že moje telo mi už nepatrí, že odo mňa odchádza - opúšťali ma ruky, nohy, pľúca, srdce, nebolo v nich už moje ja: začal som existovať mimo svoje telo, mimo seba. Cítil som síce pulz, nahmatal som si rukou čelo pokryté studeným potom, ale ani v prstoch ani v pulze bijúcom pod prstami, ktoré odmietali poskytnúť môjmu ja útočisko, som už skoro nebol ja, s každou sekundou som sa od seba stále viac vzďaľoval. Premýšľal som v tom temnom nočnom dusne, so strašnou, ochromenou logikou som premýšľal, čo sa to vlastne deje. Zomieral som. To, že sa ma moja studená spotená hruď a moje úbohé vlhké prsty zriekli, znamenalo, že prišiel môj koniec, že je po všetkom, že je so mnou amen, že prišla zubatá, že som totálne hotový...

Telo už odišlo na druhý breh, ale myseľ sa ešte bráni, nehce sa zmieriť s nevyhnutným...

A v tom bola celá tá hrôza: nebol som už vo svojej hmotnej existencii, ale vo svojom nehmotnom ja - s Veľkým oceánom, s Veľkým vozom, s kvitnúcimi jabloňami, s láskou k mame, s vášnivou oddanosťou k priateľom, s nepokojným svedomím, s knihami, ktoré som prečítal, s hriechmi a slabosťami, s Beethovenovou hudbou a s pesničkami Vertinského a Leščenka, s trpkým pocitom krivdy, s hanbou, so súcitom so zvieratami, s nenávisťou k ničivej sile despotizmu, s úblíženiami, ktoré som chtiac nechtiac spôsobil ľuďom... V temnej izbe, v dusnej tme sa odohrávala kozmická katastrofa, zomieral tu akýsi starší človek ďaleko od svojich blížnych. V umieraní bolo smutno aj zo samoty... Takto som teda ležal ako čierny pasažier, ktorého vyhodili za jazdy z vlaku s jeho objemnými kuframi a s hrôzou som pozoroval, ako z mojich prepchatých kufrov vyletujú do večnej nočnej tmy desaťtisíce myšlienok, spomienok, ktoré boli zrazu zbytočné a smiešne. Zomieral som a nevšimol som si, necítil som hneď, že sa mi vracia cit do prstov, že mám znovu svoje srdce, že sa moje odídené ja vrátilo do pľúc, ktoré vdychujú kyslík. Nebol som už mimo nich. Lebka, obtiahnutá studenou spotenou kožou, bola zas ako predtým, mojím teplým suchým čelom. Telo sa prestalo odo mňa oddeľovať, splynuli sme zase do jedného celku - do Vasilija Grossmana. Bolo ticho a tma ako predtým, neozval sa ani ten najnehlučnejší šum, nič sa nepohlo, ležal som v tej istej polohe, narozsvietil som. Ale strach a smútok už odišli, namiesto smrti sa v tme udomácnil život. Chcelo sa mi spať - a zaspal som.

Bolo to varovanie? Bola to malá smrť pred príchodom tej veľkej a neodvolateľnej? Alebo to bola iba názorná lekcia o váhajúcich váhach, kde na miskách súperia protiklady všetkého prežitého?

Ja si myslím, som o tom presvedčený, že svet protikladov, diaľok, omylov, púští bez vody, múdrych myšlienok a hlúpych hlupákov, svet utrpenia, biedy, práce, svet horských štítov ožiarených západom slnka, je nádherný. Keby nebol taký nádherný, nebol by ani taký strašný predsmrtný smútok umierajúceho človeka. Preto sa tak nadchýnam, radujem a plačem, keď čítam, vidím nesmrteľné diela ľudí, ktorí svojou nesmiernou tvorivou veľkosťou a láskou spájajú a upevňujú pravdu večného sveta a pravdu svojho smrteľného ja.

Vrátili sme sa predsa len do reálneho sveta protirečiacich si protikladov, kde kratučké chvíle blaženého šťastia sú naozaj iba zlomky, okamihy v určenom priestore nášho dočastného pobytu.

Goethe raz povedal, že za osemdesiat rokov svojho života prežil jedenásť šťastných dní. Myslím si, že každý človek videl vo svojom živote niekoľko stoviek východov a západov slnka, dážď, dúhu, jazerá, rieky a moria. Ale z toho množstva prírodných obrazov sa mu iba dva-tri vryli do srdca s akousi čarovnou a neobyčajnou silou a stali sa pre neho tým, čím pre Goetheho jeho jedenásť šťastných dní. Nikdy v mojej pamäti nezhasne jeden oblak ožiarený tichým západom slnka, aj keď som zabudol a navždy vo mne zhasli stovky možno ešte krajších západov. Nikdy z mojej pamäti nezmizne letný dážď a snáď ani mesiac odrážajúci sa na hladine aprílového lesného potoka... Ozajstnému, nefalšovanému šťastiu a dobru je cudzia povrchnosť a všetko, čo sa považuje za povrchné, prchajúce, je mu ľahostajné. Neviem, netrúfam si už k tomuto nič dodať.

 

S Vasilijom Semjonovičom Grossmanom sa zhováral Oleg Pastier.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Zhang Yigong
Imaginace státu a imaginace spisovatele
s. 3

Ivan Hrmo
Znamenia zvuku
s. 7

Lubomír Martínek
Amnezieville
s. 13

Ottó Tolnai
Noc nemusí byť čierna
s. 29

Péter Esterházy
Jeden máj
s. 37

Eugenio Montale
Denník 71

s. 49

Viktor Jerofejev
Vrecková apokalypsa a iné poviedky
s. 59

Else Lasker - Schulerová
Zrkadlo tvojej krvi
s. 79

Vasilij Grossman
Po (rozhovor)

Ivan Kolenič
Pred polnocou ma neroztancuješ
s. 101

Poste restante
Placebo
(súčasná chorvátska literatúra)
s. 115

Alexander Nekrič
Utopie u moci
s. 167

His Masters Voice
(Matejovič, Olič, Šimko, Eco, Aćin, Benjamin, Tomin)
s. 217


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.