revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 1996, číslo 1-2

Wlodzimierz Paźniewski
Sonety demagóga

Doktrína, ktorá v mozgu toho človeka nahradila fantáziu, bola citlivá na prechodné konjunktúry a momentálne výkyvy. Keďže čerpala z pokrokových skúseností, ustavične vystríhala, demaskovala, dištancovala sa alebo hlásala vrúcne modlitby viery v intenciách jedinej správnej teórie. Základným prameňom omylov býva strach z ich robenia. Rýchlo si teda pre seba rezervovala úlohu prokurátora a policajta.
> viac textu


W. Somerset Maugham
Ani omrvinku

Život spisovateľa je plný nepríjemností. Vo svojich začiatkoch zápasí s chudobou a ľudskou ľahostajnosťou. Neskôr, keď sa už dostane jeho dielo do povedomia čitateľov, musí sa podriadiť pravidlám hazardnej hry. Je vydaný na milosť a nemilosť verejnosti a novinárom, ktorí ho otravujú s rozhovormi, fotografom, vydavateľským redaktorom a daňovým úradníkom, ženám, ktoré sa chcú za neho vydať a ženám, ktoré sa chcú s ním rozviesť, nekonečnému zástupu rôznych prismŕdačov, kritikov a agentov. >> viac textu


Vladimíra Čerepková
Tohle

Semena klíčí ve světle i ve tmě
trsy se dělí na podzim
Tišší hráči po koutech zahrady
mávají nebeskými křídly

Křídla jsou duhová i mlžná
a věčně blankytně zářící
Zimní hráči v podzimu sedící
nosí v duši semena
křídel duhových
>> viac textu


Leszek Engelking
Z cesty
Predstava taká jasná,
že je to už skoro
skutočnosť:

starý Číňan kreslí
v krčme na mojom stole
ideogram „nádej“
>> viac textu

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Wlodzimierz Paźniewski
Sonety demagóga

str. 3

Ján Ondruš
Z nových básní
str. 5

W. Somerset Maugham
Ani omrvinku

poviedka, rozhovor
str. 13

Vladimíra Čerepková
Tohle

str. 25

David Albahari
Snežný človek
str. 37

Leszek Engelking
Z cesty

str. 89

POSTE RESTANTE
Mladá tvorba
Ivan Laučík, Ján Buzássy, Alta Vášová, Peter Repka, Pavel Hrúz, Ivan Štrpka, Ivan Kadlečík, Ján Štrasser, Dušan Mitana, Dušan Dušek, Peter Zajac
str. 97

His Master´s Voice
Knižná edícia časopisu
str. 161


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.