revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2004, číslo 1-2

Ivan Kadlečík
Chronoskop


04

Keď človek nie je podvodník, nevie, čo bude pozajtra. Písať môže teda len dozadu, spätne. Na antickom papyruse, na zvinutom pergamene, na počítači. Tvárou rovno proti času. Keď dobe páchne z úst, lepšie je odzadu.

*
Utorok: Banskoštiavnické podkrovie stojace na vysokých nôžkach a prstoch briez: brieždi sa.
Pondelok: Za každým slovom, za každou čiarkou a bodkou vás vidno, poetka Andrea, v ohňovom šere.
Nedeľa: v tieni písmen. V negatívoch snehových vločiek. Bodky.
Sobota: Bodkočiarky, pomlčky, spojovníky, čo ani smrť nerozdelí.
Piatok: Reč sa vznáša na snehových vločkách, teplo si sama v sebe milosrdne kriesi.
Štvrtok: Vstudenej krajine nadkultúry podčloveka. Do snehu snehom
Streda: Píše. Poletujúce zrnká bieleho tepla.

*
Poletujúce zrnká neviditeľného tepla, ktoré počuť. Slovo sa skrýva za každým tónom a notou, v tieni hudby. Tón je slovo. Ale lepšie o tom píše mladý filozof Anton: "Z koncertu v prievozskom kostole (či skôr z literárnohu-dobného pásma alebo, ak tak možno povedať, až z liturgickej oslavy) mám doteraz naozaj veľmi dobrý pocit. Spájali sa zrazu na malej ploche tri zvláštne charaktery, všetky rozdielne, a predsa identické: Johann Sebastian Bach, autor Malých slovných prelúdií a ticho. Boha nespomínam, lebo ten, zdá sa, bol väzbou týchto rozdielností. Bachova hudba vedie, aspoň ja to tak prežívam, k vedomiu úcty, teda toho, čo dnes (len dnes?) tak chýba. Napokon: úcta - pocta. Spisovateľove eseje, to je tiež vzbudzovanie úcty: k slovu, pocta slovu. A ticho - možno v ňom nájsť niečo neúctivé? Mlčanie má veľa podôb, ale tie najkrajšie formy mlčania sú vždy úctivé, uctievajúce (preto hovorím, že až liturgické). Táto úcta - ako ju ja chápem - vedie človeka k pokore, k zníženiu sa, k skloneniu (kurzíva, ako píše Jacques Derrida, je sklonená, klaňajúca sa). Podujatie Pocta Bachovi vo mne vyvolávalo tieto pocity sklonenosti. Toto Bach vie: rúcať ľudskú pýchu, namyslenosť, spupnosť, až kým človek neostane priam nahý, nie však pred Bachom, ale pred tým, čo je v človeku tým najhlbším - a nie je to človek sám. Nazývame to Boh a nemôžem sa ubrániť tomu, aby som v súvislosti s počúvaním Bachovej hudby nespomenul slová sv. Augustína, ktorými vyjadruje Boha: intimior intimo meo, superior summo meo. Naozaj tá hudba vedie do sfér intímnejších než moja vlastná intimita, do výšok vyšších než sú moje výšiny."

*
A ešte zrkadlo v zrkadlách, ktoré zohrievajú dušu, reflexia reflexie spisovateľa Ivana, ktorý na koncerte nebol: "Spontánny poeticko-filozofický ohlas pána Antona z Trnavskej univerzity je naozaj vzácny, veľmi výstižne podáva podstatu sakrálnosti, podstatu umenia i podstatu súzvučenia tvorcov z rozličných oblastí (v tomto prípade hudby a literatúry, no iste navyše aj umeleckého prednesu). Jeho pripodobnenie tohto zážitku k liturgii potvrdzuje fakt, že autentická liturgia, dialóg s duchom v nás, nemusí byť iba to, čo formálne predpisujú cirkevní hodnostári, ale že je to predovšetkým naša každodenná životná prax, ak sa na ňu plne sústredíme, ak si ju tvorivo formujeme a ak sa k nej správame s úctou."

*
Do tmy Veľkého piatka odetí, o tenký a krehký lúč svetla sa oprieme. Kráčame sklonení.
Apríl

Vznášame sa, nespadneme. Akoby sme stále boli jednou nohou v hore. Alebo v hrobe?

*
Ivan, neviem, ako by som sa ti odplatil, že si si spomenul na niekoho 5 tisíc míľ ďaleko. Kto iný by hovoril o bývaní jednou nohou v lese? Knižka Lístoky sa stáva mojou súčasťou života, najmä keď musím zápasiť s tým, čo počúvam zo Slovenska a zároveň s tým, čo si o tom myslia moji šéfovia a kolegovia. Keď som kedysi v Hlase Ameriky vysielal od Tigrida tvoje meditovanie nad hrobom Alexandra Matušku, to ešte ani vaši politici nejestvovali, prípadne nosili červenú pioniersku šatku. Tvoj Miro.

*
V každom dobrom lese býva ohník a aj popolník.

*
Keď prídete niekedy do Bratislavy, navštívte ma, povedala Alma Münzová pred rokmi v Berlíne. V mojej izbe máte už pripravený popolník. Kde človeka nečakajú s popolníkom, tam radšej nejde, aby sa zbytočne nevracal do pubertálnych liet, keď tajne čmochal na záchode Jedenásťročnej strednej školy v Senci a dostal dvojku z chovania. U spisovatečky, noblesnej dámy a prekladateľky Almy na návšteve človek napokon nikdy nebol, ale stále sa tam cíti ako doma. Ešte aj dnes, keď už zomrela. Človek je tam naozaj a rád hosťom.

*
Dovolíte, pán brat, stať sa mojím hosťom, keď ste do Bratislavy prišli až z Pukanca?, povedal pán Čičmanec pred rokom v klube spisovateľov. - Dovolíte, pán brat, stať sa mojím hosťom, keď ste do Bratislavy prišli až z Oslo? A hosť hosťovi rozprával, hosť s hosťom niekoľko hodín sedeli pri stole spolu s Bachom, ktorý mal práve narodeniny, s Wagnerom a Vivaldim. Nad hlavami im leteli ťažké bombardéry smerom na Irak. Nie že by sa nás to netýkalo, alebo že by sme boli hluchí, alebo že by sme sa nebáli, povedal hosť hosťovi, ale jedine možné, perspektívne i aktuálne je vidieť a počúvať nie ozbrojeného idiota, ale tvoriaceho ducha: byť jeho vzácnym hosťom na návšteve pri ohníku. Alebo na návšteve v prievozskom.

*
Evanjelickom kostole počúvať z úst Františka Kovára niekoľko malých slovných prelúdií a vetných či súvetných a syntaktických fúg, z rúk organistu Stanislava Šurina Prelúdium a fúgu Es dur, chorál Liebster Jesu, wir sind hier. Na úvod podujatia by som chcel oficiálne vyhlásiť festival Johann Sebastian Bach - Slovensko 2005 k 320. výročiu narodenia, hovorí pán Juráš. Mám sľúbené logo od Miroslava Cipára, na ústredný plagát poskytne motív Viera Žilinčanová, pracujem na scenári a slogane festivalu.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Włodzimierz Paźniewski
O jeden chromozóm viac

s. 3

Ján Litvák
Baulskí speváci kráčajú hmlou
(básne, poviedky, rozhovor)
s. 5

Ilse Aichingerová
Krátke spojenia
s. 21

Jana Bodnárová
Šitie z maličkostí
s. 41

Věra Linhartová
Dům pro mé lásky
s. 49

Ivan Kadlečík
Chronoskop
s. 53

Poézia z Walesu
(Gwyneth Lewisová, Iwan Llwyd)
s. 91

Poste resante
Claude Lévi-Strauss
(Etnológia a ľudský údel + rozhovor)
s. 105

Edvard Kocbek
Všetko je spojené a iné básne

s. 121

Catherine Clément
Martin a Hannah
s. 135

Archív
Život na planetě USA


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.