revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 2000, číslo 3-4

Daniel Dragojević
Hore a dole

Istý známy mi povedal, že alpinista Stipe Božić prestal liezť a dobývať tie najväčšie vrcholy a vydal sa na opačnú stranu: začal zostupovať do jaskýň, do hlbín zeme, a tam hľadá a objavuje. Únava? Roky? Možno. Očakávali by sme predsa, že niekto, kto strávil toľko decénií vo výškach nebude predsa túžiť liezť do hĺbok, z otvoreného do uzatvoreného, z jasného do temného, nanajvýš, že azd zatúži pohybovať sa a pátrať po horizontále. Omyl! Koho snívanie je sústredené hore, toho snívanie sa sústredí aj dole; smer je totiž hore-dole.

A horizontála je v smere odtiaľto-tam. Jedno je lietadlo, druhé železnica, povedané rečou dopravných prostriedkov. Tie možno spojiť v rámci turizmu, ale nie v rámci snívania. Ten, kto sa šplhá hore, ten aj zostupuje, ten, kto zostupuje, šplhá nahor, rovnováha sa, aj keď je to trochu ťažko predstaviteľné, dosahuje len na vertikále. Božić evidentne zostal dlžníkom hĺbky, zostupovania dole, a teraz sa k nej vracia, odškodňuje ju. Boh sa podľa najrozšírenejšej predstavy nachádza vo výšinách – lenže prví kresťania ho hľadali v katakombách. Ich smer bol tiež hore-dole.

Okrem toho existujú aj tí, ktorí k nemu pristupujú takpovediac pracovne, v rámci pútí. Priestorovo sa dá k Bohu pristupovať zovšadiaľ, keďže sme tak či onak všade. „Rodíme sa zovšadiaľ – sme bez hraníc,“ hovorí Eluard. Bolo by vyzývavé predstavovať si tieto dva Božićove smery, ich odlišnosť, ako aj miesto a čas stretnutia. Pravdaže, pokiaľ nie sú tak či tak vždy, v každej chvíli, na tom istom mieste (a čase). Lenže ich nemôže spájať telo, ono nemôže zároveň padať aj rásť, aj keď mystici nás v tomto zaskakujú, lebo tvrdia opak.

Povedané Božićovým príkladom, všetky mrakodrapy odškodníme architektonickým zostupom do zeme a pod zem. Transcendencia, duchovná aj akákoľvek iná, nepriniesla, zdá sa, všetko to, čo sme od nej očakávali. Možno sa niekde pod naším svetom nachádza nejaký humánnejší, nejaká Antiamerika. Strašenie podzemím je beztak už dávno iba propaganda. To, čo nazývame podzemím, sa nachádza vo výške, v elitných končinách, na štítoch s množstvom svetla. Naše úkryty a nory sú možno dole, niekde nižšie. Alebo presnejšie, aj dole. Môžeme si teda celkom ľahko predstaviť stretnutie Stipe Božića, toho hore a toho dole, výšku a hĺbku, ktoré sa hľadajú a nachádzajú.

Preložil -el-

 

Obálka čísla:

Kresba Ivan Csudai

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Daniel Dragojević
Hore a dole

str. 3

Mila Haugová
Zavretá záhrada

str. 5

Claude Bleton
Prekladateľovi otroci

str. 19

Ivan Diviš
Chiquita Perézová
str. 39

Milan Paštéka
Vstúpiť do ticha
str. 49

Vojislav Despotov
Desať deka duše

str. 79

Robert Schneider
Špina
str. 79

POSTE RESTANTE
Súčasná srbská próza

Vidosav Stevanović
Mihajlo Pantić
Filip David
Dušan Gojkov
Vule Žurić
str. 153

HIS MASTER´S VOICE
str. 175


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.