revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 2000, číslo 3-4

Mila Haugová
Zavretá záhrada
(reči)

Stav Anjela pred reštaurovaním

Odkrytá pôvodná vrstva.
Stmavnutý znečistený.
RTG snímka.
Infra záber.
Vrstvenie sondy (vosk).
Nedokonalý Anjel.
Rubľov v tvojom oku.
Jeho meno je ako priepasť.
Stav pred.
Svedok neviditeľného.
Tvoje zelené oko.
Ten priestor znova otvorí.
Anjel mlčiaci v záhrade Boha.
Obnažené želanie.

   (pozornosť vosku)
Liatie zvona.

Vĺčik

Zima sa teraz natíska do mojej betónovej
jaskyne sníva sa mi ako sa priplazí
(kdesi v hmlistom počiatku pamäti)
k ohnisku (zelený záblesk v úzkom oku)
opatrne si ľahne k mojim nohám a spíme tak
pri chladnúcej pahrebe

   sneh na tvári

opatrne ma začína milovať.

zárez (do) vody
(posadnutosť labyrintom)
konštrukcia paralelných ciest

jaskyňa eremitov      opustená
dlhé tiene oker umbra siena
noc únava únik k tebe telom

nečinnosť premeny v žiarivej
ničote (prekročenie čistej prekážky)

potrebuje pravé meno

záhrada: ten istý smer
som teraz zatvorená v sebe
v slučke slov kde sú
slabiky prinútené mlčať

divá
útrobná
dráždivosť

bosá do K.

chladná (opustenosť)
v tvrdom snehu ústa
žiaria z ubližujúcej krajiny

(smäd) v jej prasklinách umieranie
(doteraz) v pomalej láske koža vzduchu
sa na mňa pritláča všetko čo vidíš
je tvoje dotkni sa lebo to už
viac neuvidíš môj hlad túži po inom

(1. 1. 2000)

záhrada: svätyňa
k sebe modré kruhy nežné
svetlo architektúry tela
tvár na prahu čítania

je v rovnováhe teraz mizne
zaostrený obraz
(camera obscura)
tela písmen a zvuku

obetovanie na kameni
z chladného prúdu
je to ako vidieť Anjela
ktorý sa zaoberá mojou dušou

záhrada: priestor básne
otvorené roztvorené zarosené
nezraniteľná istota sna
     (úroveň zvuku)
(sestra sype prach
bratových kostí do vína
teraz neodíde
vysype prach jeho
kostí (v ópiovom spánku
keď rana mlčí)        sestra žiarivej
melanchólie            pomôž telu na ceste
k duši
                                 (obväz sna)
          negatívna hranica (noc-únava-únik
do tela jedenásteho marca - ja)

krajina dvojtelo krajina
nezastaviteľné hladkanie
vnoriť vkĺznuť pohnúť sa
vtedy nie je telo celkom
svoje ja som len jeho
zúženou túžbou prahom

ostrie 2x
znova

vnoriť vkĺznuť (luk
s napnutým svetlom)

možnosť (zraniť)

Potrebný Anjel

hmota je svetlo ale tieň ženy
ten
stále ešte je.

jednoslovná noc socha
zvuku (trápim sa
pre telo svetla) svet je pod
neprístupnou pokožkou
len kosť.

už sa na seba nepozerám.

čistá prekážka.
zviera bez pamäti.

segment chýbajúceho
(vrhajú ťa do mojej duše)

Anjel ktorý raz za
mnou zavrie
bránu
teraz vchádza
s tvárou obrátenou k nám.

napísala som to ja.
(ešte šupinatou rukou.)

zostaň.

záhrada: sen o forme
ty si skoro              dokonalá stena
v nekonečnej záhrade slova.

Dom vody

ako si byť všetkým ako

vo sne siaha more až po Vráble

za horizontom veta za vetou ticho tvorenia
zasadí zasype suchou zemou a čaká
čaká na vodu (svet sa začína tam kde
končí jej pokožka) zobudenie smrteľne
presne otvorí sa (klíčenie)

obojstranná pasca (teraz sa obráti páska
zvuku teraz ďalej trvá nahrávanie z hlasu (mi)
zostane len hlas
zasvätenie do rastlinných
pohybov (v parenchýme pletiva)

tieň vody v zatvorenej záhrade
ako ma zúfalo objíma
teraz zastane (zostane)

v zamatovom uzle

skica smrti

dávam ti svetlo svojej pozornosti.

14. 6. 2000

Záhrada: ohrozené hniezdo
plné jemných          práve
zvlečených jašteričích koží
v horúcom tieni vkĺzneš do mňa
a vezmeš si ma s celým ostrovom.

naše telá sa vzdialia slnku
biely trajekt ihličie hlina
jašteričiu kožu mám so sebou.
bez tela neviem dobre vidieť.

hovoríme domov cudziemu miestu.

15. 6. 2000 ostrov Rab

objavenie nádeje
prízvučnosti slabík
(mundsuchtig)

v pohyblivej hranici

dotýkanie ostrím

                          asketický jazyk
                     (pohlavie)

 

Obálka čísla:

Kresba Ivan Csudai

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Daniel Dragojević
Hore a dole

str. 3

Mila Haugová
Zavretá záhrada

str. 5

Claude Bleton
Prekladateľovi otroci

str. 19

Ivan Diviš
Chiquita Perézová
str. 39

Milan Paštéka
Vstúpiť do ticha
str. 49

Vojislav Despotov
Desať deka duše

str. 79

Robert Schneider
Špina
str. 79

POSTE RESTANTE
Súčasná srbská próza

Vidosav Stevanović
Mihajlo Pantić
Filip David
Dušan Gojkov
Vule Žurić
str. 153

HIS MASTER´S VOICE
str. 175


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.