revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2001, číslo 3-4

Aleš Debeljak
Literatúra budúcnosti vzniká dnes
Otázky, ktoré na konci každej vonkajšej, chronologickej a technickej miery času (v aktuálnej chvíli teda striedanie tisícročí) tak často naliehajú, aby sme sa im venovali, vychádzajú z tichého, no niekedy azda i hlasnejšie vyjadreného predpokladu, že prah doby je aj veľkým signálom pre predstavy o prevládajúcej mentalite, ktoré sa v celej svojej mnohorakej rozptýlenosti vnucujú ako nevyhnutnosť; tieto otázky v podstate zotrvávajú na východiskovom tvrdení, že literatúra ako umenie časového kontinua rozprávania a zároveň „zamrznutého“ okamihu je ešte vždy v akejsi korešpondencii s duchovnými formami: ba že – ak ešte vyostríme tento predpoklad – priam od nich závisí. >> viac textu


Ivan Štrpka
P
odvratný pohyb a iné pokusy
„Ohrozujeme to, čo nás ohrozuje. Podvracanie vonkoncom
nie je jednoznačné“
značí si Jabes (otrok Knihy)
na samý okraj vzdutej vlny (v ktorej sa
more nedokáže roztrieštiť) (v ktorej sa more
nedokáže roztrieštiť celé) v ktorej sa more nedokáže
roztrieštiť (bez toho, že by nezostalo celé):
>> viac textu


POSTE RESTANTE
Kanibalia mládež
Kanibali sú talianskou odpoveďou na americkú Generáciu X a na anglickú Chemical Generation. V roku 1993 vychádza prvý román od vtedy trinásťročného Enrica Brizziho. Nasledujú ho ďalší autori, medzi nimi Niccolo Ammaniti, Aldo Nove, Isabella Santacroce alebo Tiziano Scarpa, spomedzi nich boli niektorí zaradení do antológie Kanibalia mládež. Vydavateľstvo Einaudi touto publikáciou potvrdilo zrod nového hnutia. Jeho predstavitelia zastávajú názor, že úlohou literatúry je vypovedať o svete, v ktorom žijeme, o realite, ktorá má mnoho aspektov, ale málo hlbších významov, o svete ovplyvnenom a niekedy aj zmrzačenom technológiou. Za ľahostajným okom všadeprítomného televízora vyúsťuje obvyklosť do tragédie, ktorú si postavy viac či menej uvedomujú.
>> viac textu


Eugen Gindl
Herbár dní
ŽRECOVO LAMENTO
(Po návšteve veľkomoravskej
vodnej pevnosti v Mikulčiciach)

Tu: Kde zápasia vetry Tie z Atlantiku S tými z Ázie
Zrážajú sa vzducholode oblakov
A mĺkvo bojujú armády semien
Zo škótskej vysočiny (Šedivník) Z východných stepí (Kavyľ)

>> viac textu


Sergej Dovlatov
Stretli sa a porozprávali...
Všetci ho pokladali za smoliara. Ešte aj priezvisko mal akési ľahkovážne - Golovker. Takéto priezvisko sa dáva nevzhľadnému krátkozrakému človeku so sklonmi k hĺbaniu. Golovker bol presne taký človek. V škole sa ho naučili jednoducho nebrať na vedomie. Na rodičovských združeniach učitelia hovorili iba o jednotkároch a dvojkároch. Priemernému školákovi - takému, aký bol Golovker - nevenovali viac, ako minútu. >> viac textu

 

Obálka čísla:

Ilustrácia archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Aleš Debeljak
Literatúra budúcnosti vzniká dnes

str. 3

Ivan Štrpka
Podvratný pohyb a iné pokusy

str. 9

POSTE RESTANTE
KANIBALIA MLÁDEŽ
Aldo Nove
Elena Stancanelli
Niccolo Ammaniti

str. 21

Peter Semolič
Kruhy na vode
str. 57

TROJRUŽA
MAĎARSKÁ PRÓZA
V AKTUÁLNEJ CHVÍLI
László Garanczi
Attila Hazai
Ferenc Szijj
str. 69

Eugen Gindl
Herbár dní

str. 91

Sergej Dovlatov
Stretli sa a porozprávali

str. 99

Milutin Petrović
Rozprava s mesiacom
str. 113

POSLEDNÁ VEČERA
Posledný rozhovor
s Andym Warholom
str. 129

VÝROČIE
Giuseppe Tomasi
di Lampedusa
Michel Montaigne
str. 139

Dragan Velikič
Severná stena
str. 153


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.